Det sier Ingrid Aunegård, bedriftsgrupperådgiver i NITO region nord, som for snart åtte år siden tok springfart inn i det som nå er hennes karriere i NITO.

- Jeg har vært med på utrolig mye spennende og slutter ikke å bli fascinert over alle de flinke tillitsvalgte og kollegaene mine i NITO, og det vi kan få til ved å dra i samme retning.

Stå sterkere sammen - lag en bedriftsgruppe

- Våre tillitsvalgte gjør en enorm innsats hver dag. Mange er under stort press i situasjoner hvor kollegaer står i fare for å miste jobben. Likevel står de støtt og søker hjelp når de trenger det. Å være med å lære opp, bistå og hjelpe i disse situasjonene er svært meningsfullt og viktig, sier hun og legger til:

- Ingen arbeidsplasser er like, ei heller de tillitsvalgte. Jeg er heldig som får mulighet til å møte våre medlemmer på sin arbeidsplass, bli kjent med dem, og sørge for at de lykkes i rollen sin.

Det er her NITOs mange bedriftsgrupperådgivere kommer inn i bildet.

- Vi bidrar med hjelp til hvordan de skal lykkes som tillitsvalgte, det å drive bedriftsgruppearbeid, gi kunnskap om verktøyene de har tilgjengelig og være en støtte når de møter på kvist.

Aunegård mener dette er viktig, fordi de tillitsvalgte ofte kan føle på et stort ansvar. Usikkerhet i møte med andre medlemmer, organisasjoner og ledelse er ikke uvanlig.

- Da er vi der for å hjelpe dem slik at de føler trygghet, og at dette er en oppgave de kan mestre, sier hun.

NITO-systemet mener hun er en døråpner for den som vil.

- Jeg har vært med og sett at en liten ide som kastes ut i luften på et styremøte ender opp i en fantastisk konferanse med internasjonale foredragsholdere og stor mediedekning. Det var utrolig gøy å gjennomføre og viser mulighetene man får hvis man tar dem.

Lyst å opprette bedriftgruppe, eller har spørsmål om tillitsvalgt og bedriftsgrupper? Kontakt en av disse:

Disse er NITOs bedriftsgrupperådgivere