Helene Bakkemyr, listebilde.jpg

- Et lønnssamtalekurs gjør medlemmene tryggere på hva en lønnssamtale er og gir forståelse for hvordan lønnsutviklingen foregår, forteller Helene Bakkemyr. Hun er avdelingstillitsvalgt for Farmakologi på Oslo Universitets sykehus (OUS).

Da Helene tok på seg verv som tillitsvalgt for ett år siden, hadde fåtallet takket ja til tilbud om lønnssamtale. Det ville hun gjøre noe med.

- Jeg lærte om lønnssamtaler på Intro 2-kurset og ble gira på å innføre det. Fordi den eneste som tjener på at vi ikke snakker sammen om lønn, er arbeidsgiveren. 

- Men mange av medlemmene følte at det var skummelt å ha en slik samtale og var skeptiske.

Slik gikk Helene fram for å ufarliggjøre lønnssamtaler 

- Jeg startet med å snakke om det, bestilte lønnssamtale-brosjyrer som kunne ligge framme på pauserommet og fikk til et lønnssamtalekurs for medlemmene på arbeidsplassen i forbindelse med en NITO-dag.

- Det skal også nevnes at vi er så heldige å ha en enhetsleder som er for lønnssamtaler og som tilrettelegger for at vi kan ha kurs. Vi samarbeider godt.

- Etter kurset forstod medlemmene at lønnssamtaler ikke er skummelt i det hele tatt. Det er ikke en lønnsforhandling, men en forventningsavklaring om egen lønnsutvikling.

- Siden vi jobber på et sykehus er det ikke alltid vi ser direkte resultater i individuelle potter, men vi ser det i sentrale forhandlinger. Forståelsen for hvordan lønnsutviklingen skjer har økt, og det er godt å snakke sammen om lønnsforventninger.

Fast plan for lønnssamtaler framover

- Nå har vi innført at alle som ønsker det skal ha lønnssamtaler i april hvert år. Det passer godt inn i forhandlingsløpet hos oss.

- OUS har fastsatt hva som skal gjennomgås i en lønnssamtale i et eHåndboksdokument. Det handler typisk om kompetanseheving, innsats og om man har bidratt til sosiale ting for å skape et godt arbeidsmiljø.

- Lønnssamtalen hos oss er en hyggelig samtale med en hyggelig leder, som er nyttig for alle parter. 

- Jeg anbefaler alle å ha en årlig lønnssamtale og bestille et lønnssamtalekurs for å lære mer om hva det er, hvordan man forbereder seg og gjennomfører denne samtalen. 

Få arbeidsgiveren din til å forplikte seg 

Kanskje gjennomføring av lønnssamtaler sitter litt lenger inne hos akkurat din arbeidsgiver? Husk at du gjennom medbestemmelse kan sette lønnssamtaler på agendaen. Når du er i møter med ledelsen kan du spørre om hvilke planer de har for lønnssamtaler dette året, om det er anledning for å ha lønnssamtalekurs for medlemmer eller om ledelsen selv har gått kurs.

Ved å legge press på arbeidsgiveren over tid, kan du sørge for at ledelsen også tar sin del av ansvaret for at lønnssamtaler er en del av rutinene og blir nyttig for alle parter. 

Slik bestiller du lønnssamtalekurs

Kontakt bedriftsgruppeteamet for å bestille kurs i lønnssamtaler på din arbeidsplass. De kan skreddersy et opplegg som passer deres avtaleverk og bedriftskultur. 

Bedriftsgruppeteamet

Kontaktpersoner Arbeidsområde Kontakt
NITO Nord 97973543
NITO Midt 92066651
NITO Vest 91532913
NITO Sør 40455050
  NITO Øst 41176416
NITO Oslo og Akershus 92084723‬

Få en liten smakebit i denne videoen om lønnssamtalen

Les mer: