mann med brille og pc listefoto gettyImages.jpg

Dette privilegiet var tidligere kun forbeholdt de som sitter foran en skjerm på en kontorplass hele arbeidsdagen. I 2017 ble ordningen endret til også å gjelde for personer som er eksponert for skjermer også på enkelte andre områder.

Arbeidstakere som jevnlig jobber ved en dataskjerm har rett til å få synsundersøkelse og databriller dekket av arbeidsgiver.

Arbeidstilsynet presiserer at dette ikke gjelder bare typiske kontorplasser, men også andre typer skjermer. Det kan være alt fra skjermer på industrimaskiner til kassaapparat. Mobiletelefoner blir ikke regnet som en dataskjerm.

Dette kan du forhandle om i tillegg til lønn

Hva er en databrille? Hva blir regnet som databriller?

En databrille er en enstyrkebrille som er spesielt tilpasset avstanden til dataskjermen.

Det kan også være aktuelt å få progressive og flerstyrkebriller, men behovet for dette må dokumenteres særskilt. 

Har jeg rett på databrille eller terminalbrille?

Er du usikker på om du har rett på databriller? Snakk med din arbeidsgiver og se mer informasjon om synsundersøkelse og databriller på Arbeidstilsynets nettsider.

Prøv vår lønnskalkulator og se våre temasider om lønn og arbeidsliv

Medlemsfordeler i NITO