Som folk flest er vel du også på mobilen din og sjekker sosiale medier hver dag. Her er NITO også. Følg oss og bli oppdatert på hva som skjer, hva NITO jobber med, og du blir påminnet medlemsfordeler du kan benytte deg av.

Alle trenger en støttespiller i livet.

Følg NITO på Instagram Eller scan QR-koden med din mobil:

QRkode NITOInstagram.JPG

Følg NITO på Facebook

Følg NITO på LinkedIN

Følg NITO på YouTube

Følg NITO Studentene på Facebook

Du finner også lett NITOs lokalkontor og ulike grupper på Facebook. Søk dem opp og følg de som passer deg.

Sjekk alle medlemsfordelene dine