Sertifiseringen er basert på ISO 17024, og er ikke kun et kurs med en eksamen, men en reell vurdering av den enkeltes kompetanse (kunnskap, ferdigheter og evner) for å være prosjekt-, program- eller porteføljeleder.

Hva er IPMA-sertifisering?

IPMA-sertifisering av prosjekt-, program- og porteføljeledere er en metodisk prosess utviklet av IPMA basert på EN ISO 17024. Norsk Sertifisering AS (CB) er en internasjonal autorisert tredjepart som har ansvar for IPMA-sertifisering i Norge.

Sertifiseringen gjennomføres ved  å vurdere og verifisere at en person har kompetanser som tilfredsstiller IPMAs krav til profesjonell prosjekt-, program- eller porteføljeledelse.

Sertifiseringen kan i Norge gjennomføres på norsk eller engelsk. Etter vellykket gjennomføring av sertifiseringen, utstedes sertifikat. Sertifikatet er gyldig i fem år.

Les mer om sertifiseringen og dens ulike nivåer på Norsk Sertifisering AS.

Ledelse i prosjekter

Prosjektstyring – rammer og gjennomføring

NITO i samarbeid med Norsk Forening for prosjektledelse gjennomfører allerede 20. oktober og 21.-22. oktober kurs som tar for seg temaene prosjektledelse, programledelse og porteføljeledelse. (Klikk på datoene for påmelding.)

Se flere kurs fra NITO nederst i saken. 

- På kurset Ledelse i prosjekter (20. oktober) lærer du om ulik personlig og sosial kompetanse som bør benyttes for å lede andre. Denne kompetansen er viktig for smidig gjennomføring både i prosjekter og team, sier Anne Dyve, seniorrådgiver og teamleder for kurs i NITO og fortsetter:

- Det er viktig for deg som prosjektleder å forstå hvilke rammer som gjelder for gjennomføringen. Hva kunden forventer og hvorfor. Hvilke krav, standarder og retningslinjer må du kjenne til?

På kurset Prosjektstyring – rammer og gjennomføring (21. - 22. oktober) lærer du hvordan du skal forholde deg til ulike interessenter og personer i prosjektet.

Deltakelse på begge kursene dekker det teoretiske fundamentet for IPMA-sertifisering.

Dette sier kursdeltakerne

brødbilde_kort.jpg

- Jeg er veldig fornøyd med kurset. Erfaringsutvekslingen som foregår i salen og på gangen løfter kurset. Jeg vil anbefale dette til mine kolleger. Odd Emil Aker fra Oslo kommune.

IMG_1911.jpg

- Jeg lærte mye om det å lede forskjellige mennesker i prosjekter, både faglig fra foredragsholder. Men også mye av erfaringene som ble delt gjennom diskusjoner og samtaler i grupper. Sisilje Havnes fra Glitre Energi Nett AS