Sertifiseringen er basert på ISO 17024, og er ikke kun et kurs med en eksamen, men en reell vurdering av den enkeltes kompetanse (kunnskap, ferdigheter og evner) for å være prosjekt-, program- eller porteføljeleder.

Hva er IPMA-sertifisering?

IPMA-sertifisering av prosjekt-, program- og porteføljeledere er en metodisk prosess utviklet av IPMA (International Project Management Association) basert på EN ISO 17024. Norsk Sertifisering AS (CB) er en internasjonal autorisert tredjepart som har ansvar for IPMA-sertifisering i Norge.

Sertifiseringen gjennomføres ved  å vurdere og verifisere at en person har kompetanser som tilfredsstiller IPMAs krav til profesjonell prosjekt-, program- eller porteføljeledelse.

Sertifiseringen kan i Norge gjennomføres på norsk eller engelsk. Etter vellykket gjennomføring av sertifiseringen, utstedes sertifikat. Sertifikatet er gyldig i fem år.

Les mer om sertifiseringen og dens ulike nivåer på Norsk Sertifisering AS.

NITO i samarbeid med Norsk Forening for prosjektledelse gjennomfører 20. september og 27.-28. september kurs som tar for seg temaene prosjekt-, program- og porteføljeledelse.

Verdiskapende og bærekraftig ledelse i prosjekter

Prosjektstyring – fra A til Å

Deltakelse på begge kursene dekker det teoretiske fundamentet for IPMA-sertifisering.

- På kurset Verdiskapende og bærekraftig ledelse i prosjekter (20. september) lærer du om ulik personlig og sosial kompetanse som bør benyttes for å lede andre. Denne kompetansen er viktig for smidig gjennomføring både i prosjekter og team, sier Anne Dyve, seniorrådgiver og teamleder for kurs i NITO og fortsetter:

- Det er viktig for deg som prosjektleder å forstå hvilke rammer som gjelder for gjennomføringen. Hva kunden forventer og hvorfor. Hvilke krav, standarder og retningslinjer må du kjenne til?

På kurset Prosjektstyring – fra A til Å (27. - 28. september) lærer du hvordan du skal forholde deg til ulike interessenter og personer i prosjektet.

Dette sier kursdeltakerne

brødbilde_kort.jpg- Jeg er veldig fornøyd med kurset. Erfaringsutvekslingen som foregår i salen og på gangen løfter kurset. Jeg vil anbefale dette til mine kolleger. 
Odd Emil Aker fra Oslo kommune.

 

Silje-sitat.jpg- Jeg lærte mye om det å lede forskjellige mennesker i prosjekter, både faglig fra foredragsholder. Men også mye av erfaringene som ble delt gjennom diskusjoner og samtaler i grupper. Sisilje Havnes fra Glitre Energi Nett AS