NITO har i samarbeid med Moementum utviklet to-dagers kurset «Salg av verdiskapende rådgivning». 

Du lærer mer om hvordan bruke disse rådene og hvordan utvikle deg som rådgiver og selger på NITOs kurs i Oslo og i Bergen denne høsten.

Verdiskapende rådgivning - Bergen 22. og 23. november

Verdiskapende rådgivning - Oslo 24. og 25. november

Ole-Bengt_Moe.jpg

Her er fem tips til å bli en bedre rådgiver fra Ole-Bengt Moe, leder og foredragsholder i Momentum.

 1. Selg verdien av dine råd
  De fleste ledere ønsker å investere penger på noe som skaper større verdi enn selve kostnaden. Til tross for det ser vi at de fleste som skal selge noe fokuserer mer på leveransen enn på mulig verdiskaping. Vi må hjelpe kunden til å forstå verdien ved selv å fokusere på den.
 2. Ta initiativet og fasiliter endringer
  I de aller fleste tilfeller betyr det å kjøpe noe, en forandring for kunden. Alle endringer har en risiko og de færreste ønsker denne hvis det ikke er helt nødvendig. Derfor er det viktig at vi som selgere initierer endringen selv om kunden ikke ser behovet selv. Vi må bli en endringsmotivator.
 3. Forstå kundens motiv bak behovene
  Det å selge på kundens behov har vært og er viktig i enhver salgsprosess. Samtidig er det i framtida ikke nok. Vi må i tillegg forsøke å få innsikt i hvilke motiv som driver kunden, hva som ligger bak de behovene de har i dag og i framtida. På det grunnlaget kan vi bli en forretningsutvikler for våre kunder og ikke bare en god leverandør.
 4. Bli en «problemfinner» og ikke bare en problemløser
  Å løse et problem hos en kunde er vel og bra, men ennå bedre er det hvis vi kan finne et problem, en utfordring eller en mulighet før kunden ser det selv. På den måten kan vi gi kunden flere muligheter og lengre tid til å gjøre sine tilpasninger og endringer.
 5. Vær hybrid og like god i alle kanaler
  Utviklingen i samfunnet og spesielt pandemien har gjort kunden mye mer digital i sin kommunikasjon. Vi som rådgivere må tilpasse oss denne situasjonen og ikke tro at vi kan gjøre det samme i et digitalt møte som i en fysisk samtale. Oppbygningen av en samtale, metodikkene og teknikkene er ikke de samme og vi må tilpasse oss for å få best mulig gjennomslag. 

– Vi skal fortsette å være gode på de samme tingene som før, men vi må også gjøre justeringer og endre måten vi kommuniserer på, sier Moe.

Moe er veldig opptatt av at vi nå må kjenne vår besøkelsestid og tilpasse oss framtida.

Nytt kurs i høst

NITO har i samarbeid med Moementum utviklet to-dagers kurset «Salg av verdiskapende rådgivning».

Dette er en gylden mulighet for alle rådgivere som ønsker å styrke sine relasjoner med eksisterende kunder og i tillegg skape forretning med nye.

For å få til best mulig læring gjennom forelesning, diskusjoner og oppgaver er «Salg av verdiskapende rådgivning» satt opp som et fysisk kurs over to dager i Bergen og Oslo.

Meld deg på kurs:
Verdiskapende rådgivning – Bergen 22.-23. november

Verdiskapende rådgivning – Oslo 24.-25. november