Usikkerhet er noe alle kan kjenne på, og mange har kjent på det spesielt nå i koronasituasjonen.

Ida Holo gir deg verktøy du kan bruke for å overkomme de store hindrene for god selvledelse og håndtere krevende situasjoner på en god måte.

Det er vanlig å kjenne på usikkerhet når man står i overgangsperioder i livet. Eksempler på dette kan være når man begynner på en ny utdanning, skal søke ny jobb eller begynner på et nytt arbeidssted.

«Har jeg valgt rett utdanning? Vil jeg trives på studiestedet? Vil jeg klare eksamen?» er noen av de spørsmålene som kan dukke opp i overgangsperioder.

Ida Holo

Det samme gjelder når man er ny i arbeidslivet. Felles for disse periodene er uforutsigbarhet og at man mangler kontroll over situasjonen. Da er det vanlig å bli usikker på seg selv og om man er kompetent nok.

Dette blir omtalt som Impostor Syndrome, som er oversatt til norsk som Bedragersyndromet. Det handler om at man får negative tanker om at man ikke er kompetent nok, og er redd for at andre skal avsløre hvor lite man egentlig kan.

Fastlåste tankemønstre

To typiske tankefeller man havner i når man kjenner på usikkerhet er bekymringer og grubling.

Det å kunne kjenne igjen når man er fastlåst i negative tankemønstre og vite hva du kan gjøre for å komme deg løs igjen, vil være nyttig for å takle egen usikkerhet og trene opp sin psykologiske robusthet.

Jo sterkere man blir, jo større utfordringer vil man også kunne håndtere og etter hvert bli komfortabel med.

Ida Holo gir deg fem gode råd for hvordan du kan takle usikkerhet på en god måte:

1. Du er ikke den eneste

Husk at alle kjenner på usikkerhet. Vi har en tendens til å overvurdere andres kompetanse og undervurdere hvor usikre de kjenner seg på innsiden. Selv sjefen som virker som hun håndterer alt, har også situasjoner der hun tenker «er jeg god nok?».

2. Legg merke til hva som skjer

Øv deg på å gjenkjenne at det er usikkerhet du opplever. Hvis du klarer å gjenkjenne følelsen, er det lettere å mestre den. Vanlige fysiske tegn er klump i magen, høye skuldre, stramme muskler, og en følelse av uro eller stress i kroppen.

3. Still spørsmålstegn ved tankene

Vær klar over de typiske tankene som kommer når du er usikker, og husk at det er nettopp usikkerheten som snakker. Vanlige tanker er «tenk hvis jeg ikke får til dette», «dette går sikkert ikke bra» eller «dette takler jeg ikke». Disse tankene er ikke nødvendigvis hjelpsomme, og de er heller ikke 100 prosent sanne. Derfor er det ikke lurt å la slike tanker styre hvilke valg du skal ta.

4.Tren på å tåle usikkerheten

Ved å øve på å tørre å være i situasjoner som gjør deg usikker, og fokusere på hva du lærer av dette, bygger du sterke psykologiske muskler. Husk at det ikke er farlig å være nervøs. På sikt vil øvingen gjøre deg mindre usikker.

5. Snakk med noen

Det å utveksle erfaringer om det som gjør deg usikker, vil kunne normalisere dine følelser og du får innblikk i andres perspektiv på situasjonen. Ofte finner du ut at andre også kan ha det på samme måte. Andre ganger kan de også hjelpe deg med å sortere hva du kan gjøre noe med, og hva du ikke får gjort noe med.