Har du vurdert å ta prosjektledelse? Tre NITO-medlemmer forteller hvorfor det er et smart valg for deg selv og din karriere, og hvorfor du bør velge prosjektledelse på masternivå gjennom NITO.

De to ulike studieemnene som NITO tilbyr i samarbeid med OsloMet er «Grunnleggende prosjektledelse – styring mot verdiskapende prosjekter» og «Videregående prosjektledelse - Prosjektledelse, teamarbeid og smidighet».

Grunnleggende prosjektledelse

Videregående prosjektledelse

En framtidsretta utdanning

Å mestre prosjekt som arbeidsform anses som stadig viktigere i dagens samfunn. En stadig voksende del av verdiskapingen i samfunnet vårt skjer gjennom prosjekter, og prosjektarbeidsformen berører oss alle.

- Jeg kan absolutt anbefale dette kurset for andre. Her får du et kurs med en svært god foreleser, forteller NITO-medlem Victor Pran.

- Vi har hatt alle samlinger på Zoom og Teams som gjør at kurset har vært mulig å gjennomføre på en trygg og forsvarlig måte under koronatiden, legger han til.

Prosjektledelse på masternivå

Utdanningen har to deler som hver gir ti studiepoeng: Prosjektledelse 1 (grunnleggende) og prosjektledelse 2 (videregående). 

Modulene baseres på moderne prosjektledelse med vekt på agile samarbeidsformer og tverrfaglige prosjekter. Studiepoengene man oppnår kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse (Master of Management) ved OsloMet.

- Det er spennende og lærerikt å delta på samlingene. Det er bygget opp på en slik måte at man får god forståelse av prosjektledelse-faget, forteller deltaker og NITO-medlem Beth-Marie Sandaker Brotnov.

- Så langt har det vært en meget positiv opplevelse. Foreleser har laget et bra opplegg med god balanse mellom teori og praksis som gjør læringen enklere. Kurset fungerer veldig godt selv om alt foregår digitalt og er greit å gjennomføre på deltid ved siden av jobb, legger Lill Johansen til, som også er NITO-medlem.

Sandaker Brotnov og Johansen har også meldt seg på det videregående kurset etter de positive opplevelsene og erfaringene de har fra det grunnleggende kurset.

Nyter godt av medlemsfordelene

Som medlem i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon har du tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring. Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

- Men det er også flott å få andre ulike medlemsfordeler, som dette utdanningstilbudet, sier Johansen.

- Jeg ble studentmedlem for å bygge nettverk da jeg studerte, videre ønsket jeg å komme inn i en gruppe i arbeidslivet og ha en organisasjon som jobber for mine interesser, avslutter Pran.