Med et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring, blir kompetanseutvikling svært sentralt for å holde seg oppdatert og attraktiv som arbeidstaker.

Ta initiativet selv

Ikke sitt og vent på at arbeidsgiveren din skal tilby deg kompetansepåfyll. Ta initiativet selv. Det er flere former for dokumenterbar kompetanse du kan oppnå, og de fleste kan fint kombineres med en fulltidsjobb.

  • Studiepoeng

Bygg på eksisterende utdanning, enten ved å sette sammen flere poenggivende kurs, eller med en ny master. Utdanningen kan tas som student, gjennom deltidstilbud eller som betalt videreutdanning.

Kurs som gir studiepoeng

NITO har et samarbeid med OsloMet og tilbyr nå enkeltemner som kan inngå i en erfaringsbasert master i ledelse (10 + 10 studiepoeng).

Påmelding er stengt for høstens kurs, men vårens kurs vil snart bli publisert.

  • Sertifisering

Det kan være en stor fordel å ha sertifisering i prosjektmetodikk eller verktøy som gjelder for din bransje. Kurstilbudet er bredt, men særlig Prince, Lean, Scrum og BIM er populære sertifiseringskurs for ingeniører og teknologer.

Kurs som gir sertifiseringer

Under finnes et lite utvalg av kurs som gir sertifiseringer. 
Følg med i kurskalenderen for en fullstendig oversikt.

PRINCE2

Lean sertifisering

IPMA-sertifisering

  • Kursbevis

Opplæring med kvalitetssikrede kursholdere og kursbevis er også dokumenterbar kompetanse du kan sette på CV-en. Eksempler kan være EX/Atex-kurs, aktuelle forskrifter eller kommunikasjonsferdigheter.

Kurs med kursbevis

Styrk kompetansen hvis du går ledig

Kompetansepåfyll er også en svært viktig faktor for å komme tilbake i arbeid, dersom du har blitt arbeidsledig eller permittert. For langtidsledige er det bedre å ta etter- og videreutdanning enn å bruke all tid på å søke jobb. Hvis du ikke får videreutdanning fra NAV, er det mulig å finansiere en utdanning gjennom en deltidsjobb og studielån.

Kompetanseheving i kontrakten

NITOs arbeidslivseksperter anbefaler arbeidstakere å forhandle seg fram til en kontraktsfestet garanti om kompetansepåfyll før de takker ja til en ny jobb. I dag benytter de fleste seg av standardkontrakter hvor arbeidsgiver ikke forplikter seg til å sørge for kompetansepåfyll. Mange steder blir derfor kompetansen ikke oppdatert.

Tre råd til slutt

  • Alder er ingen hindring for kompetanseheving. Hjernen utvikler seg hele tiden, og du lærer ikke noe saktere selv om du er blitt eldre. 
  • Ikke vær redd for å gjør feil. Å gjøre feil er en viktig del av læringsprosessen. Det er når man er utenfor komfortsonen at læring foregår.
  • Ta kontakt med NITO lokalt. Ofte har de mye kunnskap om hvilken kompetanse som er etterspurt og hvilke tilbud som finnes. De kan også koble deg med andre som har tatt det samme studiet. Det kan være nyttig å bruke andres erfaringer for å slippe å måtte gjøre alt på egenhånd.

NITOs kompetansetilbud

Vi prøver å gjøre vårt for å dekke behovet for faglig utvikling hos våre medlemmer.

Sjekk vårt kompetansetilbud skreddersydd for ingeniører og teknologer