Atle Trodal.jpg

Digitale møter har utviklet seg til å bli en viktig del av vår hverdag. Det kan være en fantastisk møteform som i mange sammenhenger kan overgå de fysiske møteplassene. 

Nettkurs: Gode digitale møter

NITO har nå lansert kurset «Gode digitale møter» laget i samarbeid med Atle Trodal, som har utviklet gode digitale læringsprodukter innen leder- og organisasjonsutvikling de siste 20 årene. 

Med den riktige kunnskapen er digitale møter motiverende og gir påfyll av positiv energi

Atle Trodal

Her er noen av tipsene som gjør digitale møter bedre

Unngå back-to-back møter 

I dagens arbeidsliv blir det lett mange møter og vi skylder på de digitale møteplattformene når vi er sliten og lei digitale møter, men det er jo ikke de digitale møtenes feil. 

Ved å unngå back to back møter minsker du sjansen for å bli digitalt utmattet. Du bør minimum ha 15 minutter til refleksjon, oppfølging og omstilling mellom to møter. Tenk alltid over om det er behov for et møte. Kunne det samme vært løst med en e-post eller via chat?

Planlegg 

God planlegging = suksess. 

Bli enig om mengde møter per dag/uke både i antall og lengde. Sørg for at du har tid i forkant av møtet til å planlegge ditt bidrag enten du er møteleder eller møtedeltaker. 

God planlegging skaper tillit blant møtedeltakerne og motivasjonen for å engasjere seg øker. 

Utarbeid felles kjøreregler for digitale møter 

Kjøreregler skaper klarhet og gode forutsetninger for digitale møter. Bare det å snakke om hvordan møtene kan bli bedre, har potensialet til å gjøre dem bedre. Et eksempel på dette kan være: Hva tenker vi om det å ha video og lyd på eller av?

Video og lyd er viktige virkemidler for å ligne på et fysisk møte. Alle setter større pris på å prate til et ansikt enn en svart skjerm og med lyd på er det mer flyt i dialogen. I nettkurset Gode digitale møter lærer du om hvorfor nettopp dette er så viktig. Du får også forslag til flere viktige kjøreregler.

Skap nærhet ved å se i kamera 

Se i kamera når du prater. Da vil møtedeltakerne føle du prater direkte til dem, de vil føle seg sett og anerkjent. Du trenger selvfølgelig ikke stirre inn i kamera hele tiden, men som i en fysisk samtale – se hverandre i øynene med jevne mellomrom. Det finnes også gode virkemidler du kan bruke for å skape tillit, åpenhet og nærhet, noe som spesielt kan være viktig på digitale plattformer.

Nettkurs: Gode digitale møter

Lær mer om hvordan du kan skape fantastiske og engasjerende møter.

Nettkurset er både for deg som er møteleder og deg som er møtedeltaker, og vil gi deg bedre forutsetninger for å kunne skape fantastiske møter. Kurset består av 9 videoleksjoner og tilhørende øvingsoppgaver. Det kan gjennomføres når som helst, og hvor som helst.

Gode digitale møter