- Undersøkelser viser at ledere i gjennomsnitt bare bruker 25 prosent av tiden sin på å lede teamet. Resten brukes til planlegging, ledergruppearbeid og til annet faglig arbeid, forklarer HR-tungvekteren Bjørn Hopland.

Det betyr at du har mye mindre tid enn du tror til å være leder. Dette er en stor utfordring i en hverdag med utstrakt bruk av hjemmekontor, digitale verktøy og mangel på fysiske møteplasser. 

- Som leder kan du fra tid til annen oppleve manglende tid til ledelse i en distansert arbeidssituasjon. Men med de rette verktøyene kan du lede dine medarbeidere effektivt, få bedre selvtillit og trygghet i rollen som leder, sier Bjørn Hopland. 

- Hva med å delegere bort oppgaver for å få bedre tid?

- Å delegere er som å gi folk en gave. Du må gi noe som bygger den andre og får personen til å vokse som person og faglig, råder Bakken.

Tre tips til bedre ledelse av dine medarbeidere

  1. Planlegg tid med dine medarbeidere. Ikke etterlat det til tilfeldighetene at dere snakker sammen. Det vil føre til at medarbeiderne vil føle seg ivaretatt.

  2. Skap tid for deg selv, slik at du har tid til å gjøre din egen jobb uten å bli forstyrret av teammedlemmer og andre hele tiden.

  3. Bruk digitale verktøy for alt de er verdt. Det finnes mange verktøy som kan brukes til samhandling, bare vi blir vant til det. I Microsoft Office 365 finnes Yammer, og Facebook har Workplace. Som leder kan du bruke dette til å skape sosialt samhold blant folk som ikke er på samme sted til samme tid.

Erfaring du drar nytte av

Foredragsholder Bjørn Hopland har i lengre tid jobbet med tematikken om hvordan ledere prioriterer sin tid. Sammen med Petter Bakken vil han på NITOs kurs fortelle mer om veien fra å være leder til superleder. I tillegg til hvordan du kan bruke digitale hjelpemidler for god og effektiv kommunikasjon med teamet ditt.

- Det å lede i endring krever at du er klar på visjon og mål. Vi delegerer ikke oppgaver lenger, men ansvarsområder og mål.

- Dette gjør at hver enkelt må ta ansvar for jobben man utfører. Teamet må selv se målet, mulige endringer underveis og kunne tilpasse seg dette, understreker Hopland.

Petter Bakken

Petter har lang fartstid fra Hewlet Packard, hvor han hadde flere salgs- og lederstillinger. Han har en formidlingsevne som inspirerer og engasjerer, og gjør kunnskapen enkel å forstå. Petter liker å bygge på kompetansen til kursdeltakerne, og bruker gjerne denne for å gjøre kursene enda bedre.

Foredragsholder

Bjørn Hopland leder Smart endring AS og holder kurs i blant annet Microsoft-programmer. Med enkle grep kan vi arbeide, samarbeide og kommunisere bedre for å nå felles mål og oppnå bedre resultater med mindre stress.

Hoplands kurs og workshops er praktisk innrettet og bygger på mange års ledererfaring i Microsoft, der han hadde teammedlemmer spredt i hele Europa.

Kurs i ledelse og prosjektledelse