Innføringen av egen pensjonskonto (EPK) har som mål å gjøre livet lettere og pengesekken større for arbeidstakere i Norge. Dette oppnås ved å samle all pensjonskapital på ett sted til samme pris som arbeidsgiver har fremforhandlet.

Dessverre forsvinner fordelen i det øyeblikket du ikke lenger har en arbeidsgiver med innskuddspensjon. Dette skjer dersom du for eksempel blir arbeidsledig, begynner å jobbe i offentlig sektor eller går av med pensjon.

Trond Markussen listebilde.jpg

- Det er uheldig at lovendringen ikke sikrer gode betingelser for alle som har opptjent pensjonskapital i privat sektor. For NITO var det derfor svært viktig å skape en medlemsfordel som gir alle medlemmer og deres ektefelle/samboer tilgang til de samme prisene, uansett hvilken livssituasjon de befinner seg i, sier NITO-president Trond Markussen.

NITOs medlemsfordel i avtalen med Danica gir svært gode priser på sparing til pensjon. 

Forbrukerrådet reagerer

I det øyeblikket du ikke lenger er medlem av en innskuddspensjonsordning, vil pensjonsleverandørene plutselig belaste deg administrasjonskostnader. Samtidig skrur de forvaltningskostnadene kraftig opp. Dette har fått Forbrukerrådet til å reagere.

- Vi forstår at selskapene synes det er ubehagelig å miste inntekter. Likevel opptrer livselskapene uryddig når de lar arbeidsledige betale mer enn arbeidstakere, sier Jorge Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet, til NTB.

Utfra dette påpeker Markussen at man må være spesielt oppmerksom når man blir pensjonist, om man skifter jobb eller om man skulle bli arbeidsledig. 

Svekker jobbmobilitet og framtidig pensjon

NITO mener at mer burde blitt gjort for å sikre arbeidstakere i Norge gjennom hele livsløpet.

- De fleste vil på et eller annet tidspunkt komme i en situasjon der man ikke lenger er medlem av en innskuddspensjonsordning, enten det er på grunn av arbeidsledighet, ny jobb eller slutten av arbeidslivet. Det hadde vært fornuftig om lovendringene også sikret arbeidstakere gjennom disse fasene, understreker Markussen.

I prosessen med å etablere medlemsfordelen NITO Egen pensjonskonto var det derfor ikke bare viktig å sikre gode priser på forvaltning, men også sikre at disse prisene gjelder uansett hvilken situasjon medlemmene befinner seg i.

- Vi er godt fornøyde med at Danica Pensjon ville tilby de samme vilkårene til alle våre medlemmer, og ikke bare de som omfattes av egen pensjonskonto. På mange måter er medlemsfordelen enda viktigere for de som står utenfor, ettersom de ikke har en arbeidsgiver som forhandler for seg, sier Markussen.

Slik går du fram for å velge NITO EPK

  • NITO anbefaler alle medlemmer å orientere seg om hvilke pensjonsrettigheter de har i dag og hvordan disse forvaltes. Ved innlogging på norskpensjon.no vil du få oversikt over dette.

  • Dersom du i dag er medlem av en innskuddspensjonsordning, vil tidligere opptjente pensjonskapitalbevis (rettigheter fra tidligere arbeidsforhold med innskuddspensjon) automatisk samles i egen pensjonskonto hos din nåværende arbeidsgiver.

  • Pensjonskontoen din kan du flytte til selvvalgt leverandør, for eksempel NITO EPK hos Danica Pensjon, dersom du ønsker det. Husk at medlemsfordelen også gjelder for din ektefelle eller samboer.

  • Dersom du derimot ikke er medlem av en innskuddspensjonsordning i dag, og følgelig ikke får din egen pensjonskonto, er det spesielt viktig å orientere seg om tidligere pensjonsrettigheter du har. Hvis du ikke allerede har tatt hånd om disse, vil du nemlig fortsatt bli belastet høye kostnader. Oversikt over dette finner du også på norskpensjon.no.

Husk at du kan benytte deg av NITOs medlemsfordel for pensjonskapitalbevis uansett nåværende yrkessituasjon.