Den dagen du blir pensjonist ønsker du selvsagt å få mest mulig igjen for pensjonssparingen du har tjent opp mens du har jobbet. Visste du at du kan påvirke sluttsummen selv? Det kan du nemlig.

Liker du høy risiko, eller er du mer forsiktig? Alderen din har en del å si for hva du bør velge

Pensjonspengene investeres i fond som en miks av renter og aksjer. Stor andel av aksjer innebærer høy risiko, men også større avkastningspotensial. Velger du størst andel rentefond, blir det motsatt. Husk å ta hensyn til at dette er langsiktig sparing. Valget er ditt.

Det er vanlig å ha høy aksjeandel i starten av arbeidslivet, for gradvis å endre til lavere aksjeandel når man nærmer seg pensjonsalder. Dette skyldes at aksjer normalt sett vil lønne seg over tid, men at de i et kortere tidsintervall kan svinge.

Målet er at pensjonen din vokser når du er ung og ikke krymper når du nærmer deg pensjonsalder. 

Du må selvsagt ta hensyn til din økonomiske situasjon. For noen vil det være riktig med høy risiko hele tiden, mens andre har behov for mer sikkerhet.

Det du bestemmer i dag, har betydning for din framtidige økonomi

Stine Mellevold pensjon.jpg

- Selv om myndighetene legger opp til at vi skal ta egne valg når det kommer til hvor vi vil ha pensjonen vår, er det opp til hver enkelt å følge med på om den spares riktig. Det sier Stine Mellevold (bildet), autorisert finansiell rådgiver i Danica pensjon. Danica er NITOs partner på pensjon og leverandør av medlemsfordelen NITO Egen pensjonskonto. 

- Dine valg vil påvirke størrelsen på pensjonen din, sier hun. - Selv små justeringer gir utslag i løpet av en opptjeningsperiode på 30-40 år, og hva du har å leve av når du slutter å jobbe.

Eksempel årlig utbetaling ved fylte 67 til 77 år

Et enkelt regneeksempel viser hvor viktig avkastningen er for din framtidige pensjon. I figuren under har Danica pensjon beregnet årlig pensjon fra en ordning med 4 prosent innskudd for en 40-åring med 600.000 kroner i årslønn. Den eneste forskjellen mellom søylene er hvilken gjennomsnittlig årlig avkastning som er tilført. Disse beregningene for utbetaling kommer altså i tillegg av det du får utbetalt av folketrygden. 

graf pensjon.png

Estimert avkastning er beregnet i henhold til Finans Norges bransjeavtale. Alle tall er i nåverdi. 

Er du NITO-medlem og usikker på hva du skal gjøre, kan du ta kontakt med Danicas rådgivere. De hjelper deg å se konsekvensen av de ulike mulighetene.

Dette kan du gjøre allerede i dag

  1. Skaff deg oversikt: Logg inn på norskpensjon.no. Her er oversikt over dine pensjonskapitalbevis og hvem som forvalter dem.
  2. Endre investeringsprofil: Logg inn hos arbeidsgivers pensjonsleverandør. Der ser du din investeringsprofil og hvilken risiko som er valgt for deg. Er den i tråd med hva du ønsker? Husk at du kan endre dette om du vil. 

  3. Vurder å bytte selskap: Når du nå har fått oversikt over dine pensjonsrettigheter har du bedre forutsetning til å velge hvilken pensjonsleverandør du vil ha. NITO Egen pensjonskonto er klar fra 1. februar, og det blir gratis å flytte pensjonspengene dine dit om du ønsker det. Du vil i de kommende ukene få informasjon fra arbeidsgiver om deres løsning og du vil snart også få informasjon om vilkår som ligger i NITO Egen pensjonskonto. 

- Investeringsvalget på innskuddspensjonen din kommer også til å gjelde for pensjonskontoen. Finn ut hvilken investeringsprofil du har i dag, og sørg for at den passer best for din situasjon.

Stine Mellevold

Hvilke muligheter får du med egen pensjonskonto?

- EPK vil gi lavere kostnader for de fleste av oss. Når innskuddspensjonen er spredd hos flere, som har vært tilfelle helt til nå, er det flere som skal ha betalt for å håndtere kontoene. Når alt samles hos én, blir det automatisk billigere, sier Mellevold.

For NITO Egen pensjonskonto er det forhandlet fram ekstra gode vilkår for NITOs medlemmer. Medlemsfordelen vil kunne gi deg bedre betingelser enn det din arbeidsgiver kan.

- Sørg for at avkastningen ikke blir «spist opp» av høye kostnader, men i stedet havner på din konto, sier Mellevold. - Det er viktig å være klar over at både studenter, selvstendig næringsdrivende, pensjonister og samboere/ektefeller av NITO-medlemmer også kan benytte seg av NITO Egen pensjonskonto.

Med NITO Egen pensjonskonto samles det du måtte ha av tidligere pensjonsinnskudd her. Du får bedre oversikt enn før. Det blir enkelt å se hva du har spart. Du kan gjøre endringer når du vil på Min side hos Danica.

NITO Egen pensjonskonto har som mål å gi deg lavere kostnader, bedre vilkår og bedre oversikt enn andre tilbydere av EPK.