Åte skjeggkre - kred Norsk Hussopp Forsikring.jpgGift mot skjeggkre legges nå ut i form av små dråper. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

En ny metode for bekjempelse av skjeggkre er et resultat av et forskningsprosjekt ledet av Folkehelseinstituttet og Norsk Hussopp Forsikring. Når man legger ut forgiftet åte, i form av små dråper, vil skjeggkreene spise middelet og dø i løpet av kort tid. Trygs forsikringsekspert, Øyvind Setnes tror problemet kan reduseres raskt for de som blir rammet.

NITO Innboforsikring dekker bekjempelse av skjeggkre

VELG NITO Innboforsikring

Øyvind Setnes forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring- Det er fantastisk at vi etter flere år med prøving og feiling endelig har en metode som vi ser bekjemper skjeggkre effektivt, sier Setnes.

- Behandlingen tar knekken på nær 90 prosent i en bolig i løpet av få uker. Det er et formidabelt gjennombrudd etter å ha famlet i blinde i årevis med et problem som har spredt seg over hele landet, sier han.

- NITO Innboforsikring dekker bekjempelse av skjeggkre dersom du får dem i hus, leilighet eller på hytta. Forsikringen dekker også andre skadedyr som veggdyr og kakerlakker.

Skjeggkregiften er ufarlig for voksne mennesker

Giftstoffet som brukes for å fjerne skjeggkre skal være ufarlig for mennesker, men i husholdninger med små barn og dyr vil en trå varsomt fram. Her bør man ta sone for sone i boligen slik at det hele tiden er "frisoner".

Skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013 og antall tilfeller har deretter økt kraftig. Skadedyrene er ikke farlige, men kan oppleves som ubehagelig å ha i hus.

Skjeggkre har spredt seg over hele landet, flest tilfeller finner en i tettbebygde strøk og i byene.

- Vi hadde i 2018 over 1000 skadesaker med skjeggkre. I mange tilfeller var flere boenheter involvert, for eksempel leilighetsbygg eller sameier, forteller Setnes.

- Vi har registrert en sterk økning også i år, men nå som vi har en effektiv metode håper vi å redusere skadetilfellene. I tillegg til å være effektiv er metoden også relativt rimelig sier Setnes hos Tryg.

Kan jeg bli kvitt skjeggkre på forsikringen?

Det nye giftstoffet/åtepreparatet er ikke å få kjøpt over disk, man må bruke skadedyrselskaper for behandling.

Skjeggkre - kred Johan Mattsson - Wikimedia Commons.jpg

Metoden går ut på å spre åtet på mange steder i boligen og fjerne konkurrerende mat, slik at skjeggkreene spiser åten og dør.

Forsøk har vist at skjeggkrebestanden reduseres med opptil 90 prosent i løpet av seks til tolv uker, litt avhengig av boligens størrelse og andre variabler.

Skjeggkrebestanden ned med 90 prosent på seks til tolv uker.

Det har vært mye fokus på skjeggkre de siste årene, ettersom skadedyret har spredt seg rekordraskt i hele Norge. Tryg Forsikring er en av få som tilbyr råte- og skadedyrforsikring. Har du NITO Innboforsikring eller NITO Husforsikring er behandling mot skjeggkre inkludert.

- Mange frykter å få skadedyret i hus da det kan oppleves som svært ubehagelig, noen frykter at verdien på boligen blir redusert. Men nå tyder alt på at den nye behandlingen fjerner problemet, sier Setnes.

Hvordan unngå skjeggkre i huset mitt?

Skjeggkre kommer gjerne inn i boligen via pappemballasje, pappesker, bygningsmaterialer og lignende. Det kan derfor være lurt å unngå å ta slike materialer inn i boligen.

Har du skjeggkre i boligen er det mye du selv kan gjøre for å begrense problemet:

Slik unngår du skjeggkre i huset

  1. Sett ut limfeller for å finne ut hvor skjeggkreene bor.
  2. Støvsug ofte for å fjerne matrester og tilgang til mat.
  3. Fjern mulige gjemmesteder for skjeggkreene. Reparer gulvbelegg og løse fuger, tett eventuelle hull langs lister.
  4. Skjeggkre tåler mer tørrer forhold enn det sølvkre gjør (et annet lignende skadedyr). Likevel kan reduksjon av fuktige forhold i boligen hjelpe.

Hva er forskjellen på skjeggkre og sølvkre? Kjennetegn på skjeggkre og sølvkre

Skjeggkre er større, og trives i hele huset. Sølvkre liker fukt, er mindre enn skjeggkre, og er mindre hårete.

Typisk for skjeggkre er at haletrådene er like lange eller lengre enn lengden på kroppen. Det er også typisk at vinkelen på de ytre haletrådene er mer opp mot 90 grader ut fra den midtre haletråden.

Husk at kombinasjoner av flere faktorer gir en sikker identifisering. For eksempel:

  • Et sølvkre blir ikke over 12 mm. Er insektet 15 mm, så er det skjeggkre.
  • Kan insektet klatre loddrett? Sølvkre kan ikke klatre loddrett.
  • Hvor observeres insektet? Skjeggkre kan vandre i tørre omgivelser som for eksempel stue (normalt 20-40 prosent luftfuktighet). Sølvkre trives best i fuktige omgivelser, for eksempel på et bad. 

Bli kvitt skjeggkre, det er mye du kan gjøre selv

NITO har vært i kontakt med en person som har en bolig som har vært sterkt rammet av skjeggkre over lengre tid. Han vil være anonym når han her uttaler at: - Det er lettere å få øye på skjeggkre om natten. Skjeggkreet er et typisk nattdyr, jeg oppdaget det en natt jeg måtte opp og roe min nyfødte datter. Da lyset kom på, kunne jeg se skjeggkre langs lister men også midt på stuegulvet. Dette er ekkelt, men jeg vet jo at de ikke er skadelige for mennesker, så redd ble jeg ikke.

Vedkommende forteller at det er en del man kan gjøre selv for å redusere problemet. - Jeg gikk systematisk til verks. Jeg brukte limfeller og fikk lokalisert hvor skjeggkreene gjemte seg. Jeg tenker at det er lurt å få dyrene fram og få mer hjelp til å få de fjernet. Så er det senere viktig å få tettet lister og andre gjemmesteder slik at det virker forebyggende mot en eventuell ny runde.

- Bor du i en blokk er det viktig at flere leilighetseiere går sammen om å få bukt med problemet. Det er fint at NITO-medlemmer som har NITO Innboforsikring får hjelp til å fjerne skjeggkre.