Det er hverdager det er flest av, og man kan like lett bli utsatt for tyveri og ulykker i nærområdet, som på ferie i utlandet. Derfor er det lurt å ha helårs reiseforsikring.

Som NITO-medlem kan du kjøpe en topp helårs reiseforsikring til en fast lav medlemspris for deg selv eller familien. NITO Reiseforsikring har Trygs beste vilkår, og unike fordeler som reisevarighet på 90 dager, høyere forsikringssummer og dekning for flere skadetyper enn en vanlig reiseforsikring. 

Se priser og vilkår for NITO Reiseforsikring

Er du NITO-medlem? Kjøp NITO Reiseforsikring på Min side

Gjelder uansett hvor du skal

Med NITO Reiseforsikring er du dekket på alle typer reiser, både med og uten overnatting, enten du er i Norge eller i utlandet. Det betyr også små reiser, som til og fra jobb, skole og trening, og når du skal i butikken, ut med venner eller bare lufte hunden. Kort sagt gjelder forsikringen hver gang du drar hjemmefra – uansett hvor du skal. 

Dekker deg i hverdagen

Blir du utsatt for lommetyver på kollektiven, eller får eiendeler frastjålet på trening, kan dette erstattes på reiseforsikringen. Tyveri av sykkel utenfor bostedskommune dekkes med inntil 40.000 kroner per sykkel.

Skulle du være uheldig å skade deg, eller bli utsatt for en ulykke, kan du få dekket kostnader for transport til legevakt og behandlingsutgifter hos fysioterapeut, tannlege eller lignende. Reiseforsikringen har også dekning for medisinsk invaliditet og dødsfall.

God å ha på reise

Som alle vet kan det skje uforutsette hendelser på reise som medfører ekstra utgifter. Da er NITO Reiseforsikring god å ha. Den har dekning for utgifter ved forsinket avgang og forsinket fremmøte, enten det gjelder fly, tog eller annet transportmiddel.

Ved reiseforsinkelse vil du også kunne få dekket tap av billetter til arrangementer som konsert, fotballkamp, teater og lignende.

Du er også dekket for skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran og skadeverk og utgifter som påløper ved forsinket bagasje. I tillegg dekkes tap av billetter, pass og penger.

Dekker sykdom og hjemtransport

En av de viktigste grunnene til å kjøpe reiseforsikring er å være dekket for sykdom på reise, spesielt i utlandet. Kostnadene ved sykehusopphold, behandling og hjemreise for eksempel USA kan koste flere hundre tusen kroner. Dette er utgifter som NITO Reiseforsikring dekker.

Er du syk og alene i utlandet, dekker forsikringen også reise og opphold for inntil to familiemedlemmer om du har behov for at de kommer og hjelper deg der du er.

Kjøp NITO Reiseforsikring

Ekstra trygg med Tryg Legehjelp

Alle NITO-medlemmer har tilgang til Tryg Legehjelp. Her gis konsultasjoner på telefon eller video, og du kan få resept eller henvisning til spesialist.

Med Tryg Legehjelp får NITO-medlemmer hjelp av sykepleiere og leger hver dag hele året, ved behov – også når du er i utlandet. Tjenesten er kostnadsfri.

Last ned app (App Store / Google Play) eller ring 55179009 og kom i direkte kontakt med godt kvalifiserte sykepleiere.

Ektefelle/samboer og hjemmeboende barn kan også ringe og få samme gode hjelp som NITO-medlemmet.

Tryg Legehjelp må aktiveres på Min side hos Tryg: Gjør det nå – du vet ikke når du trenger hjelp.