Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) får kvinner i snitt utbetalt 26 prosent mindre i pensjon enn menn (2021). I sum utgjør dette en differanse på så mye som nesten 90.000 kroner i året.

Mens mannlige pensjonister i snitt får utbetalt 338.000 kroner, får kvinner kun 249.000 kroner.

Stine Mellevold Danica NITO 1 (003).jpg- Selv om kvinner de siste årene har blitt flinkere til å ta ansvar for pensjonen sin, har vi fortsatt et stykke å gå, sier pensjonsrådgiver i Danica Pensjon, Stine Bromseth Mellevold.

Hun mener generelt kvinner må bli bedre til å planlegge sin pensjon. 

Det er flere grunner til at kvinner ofte kommer dårligere ut i pensjonsregnestykket. - Ofte er det kvinnene som er hjemme når barna er små, og i tillegg jobber flere kvinner deltid. Antall år i jobb har stor betydning for utfallet. Og så er det fremdeles slik at menn i snitt tjener mer enn kvinner. 

Start planleggingen av din pensjon tidlig

- Det å kunne leve et godt liv, også lenge etter at du slutter å jobbe, er noe de aller fleste av oss ser på som en selvfølge. Derfor er det spesielt viktig for kvinner, som kommer dårligere ut i pensjonsregnestykket, å starte planleggingen tidlig, sier Bromseth Mellevold.

- At du som kvinne har jobbet mye deltid, blir spesielt tydelig den dagen arbeidsinntekt byttes ut med pensjon. Nøyaktig hvor mye du taper på å jobbe deltid, kommer an på både yrke og stillingsbrøk.

For å tydeliggjøre forskjellen, viser pensjonsrådgiveren til følgende regnestykke:

- La oss si at du jobber i full stilling, i en jobb hvor du har 600.000 kroner i lønn, for så å velge å være hjemme med barn halvparten av tiden. På sikt fører det til at du enten må jobbe et ekstra halvår i 50 prosent, eller spare opp samme sum ved siden av. Det blir i underkant av 50.000 kroner, noe som for de fleste av oss ikke er gjort i en håndvending.

- Akkurat hvor mye du taper, kommer også an på om det er pensjon fra Nav eller fra arbeidsgivers pensjonsordning, sier Bromseth Mellevold.

Har du omsorg for barn under skolealder, gjelder egne regler. Som hovedregel får du da godskrevet en pensjonsopptjening tilsvarende en inntekt på 4,5 G (Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2021 er kr 106 399), selv om lønnsinntekten din ville vært lavere. Også de av oss som har den daglige omsorgen for syke/pleietrengende eller eldre, omfattes av egne regler.

I tillegg kan det være verdt å gjøre opp en status i egen husholdning og se på betingelsene den enkelte har via jobb.  Hvis det er store forskjeller i lønn- og pensjonsbetingelsene hos par som har felles økonomi, bør man opprette en privat spareavtale, øremerket pensjon, som en kompensasjon til den det gjelder.

- De fleste ser for seg et godt liv med sin partner når man slutter å jobbe. En kjapp status på hjemmebane, og ekstra sparing til den som har lavest pensjonssparing vil gagne begge parter når den tid kommer, sier Mellevold.

Kvinner sparer mindre

At oppsparte midler kan være med på å gi ekstra økonomisk trygghet den dagen du slutter å jobbe, er noe de fleste mest sannsynlig har tenkt over mer enn én gang. For noen kan sparepengene være med på å tette gapet mellom økonomien du har i dag, og det du får utbetalt den dagen du pensjonerer deg.

- For andre, som allerede har sikret seg en god pensjonssparing, blir egne midler glasuren på kaka, og kan sikre at du får tatt med deg barnebarna på sommerferie, eller kan kjøpe den hytta du og mannen din alltid har drømt om. 

- Til tross for dette ser vi gang på gang at kvinner er dårligere til å spare enn menn, noe som er rart i og med at vi har høyere forventet levealder og ofte må fordele pensjonen over flere år enn menn må, sier Bromseth Mellevold.

- En teori er at kvinner ikke er like opptatt av hvordan pensjonstilværelsen blir, eller at de rett og slett ikke vet. Noe som er litt merkelig tenker jeg, for vi kvinner er jo like opptatt som menn av renta på boliglånet vårt.

Slik sjekker du din pensjon

- Nå er det jo heldigvis blitt veldig enkelt å finne ut av hvordan din pensjon ser ut, forklarer Bromseth Mellevold.

Du har flere muligheter:

  • Logg deg på med BankID på norskpensjon.no
  • Skaff deg informasjon gjennom arbeidsgivers pensjonsleverandør

- Når du har gjort dette vet du allerede mye mer. Slik jeg ser det, er det ingen grunn til at kvinner skal forbli pensjonstapere. 

Egen pensjonskonto gir bedre oversikt – og færre kostnader

Egen pensjonskonto, som ble innført tidligere i år, bidrar til å gjøre pensjon mer oversiktlig, både for kvinner og menn. Du kan påvirke hva slags type pensjonssparing du ønsker. 

Du som er medlem i NITO kan velge NITO Egen pensjonskonto, en medlemsfordel med svært gode vilkår. Dette gjelder også deg som ikke er medlem av en innskuddspensjonsordning gjennom jobb i dag, eksempelvis hvis du har pensjonskapitalbevis fra tidligere, eller om du er pensjonist.

Å flytte pensjonen din til NITO Egen pensjonskonto gjøres digitalt, og tar kun noen minutter. Din partner/ektefelle får også samme gode vilkår som deg, om de også ønsker å flytte pensjonen sin til NITO Egen pensjonskonto.

Priser NITO Egen pensjonskonto:

  • Administrasjonsgebyr: 0 kroner
  • Danica Balanse (alle profiler): 0,25 %
  • Danica Valg (alle profiler): 0,45 %
  • Åpen profil: Dagens standardpris, Indeksfond med NITO-pris (årlig forvaltningskostnad på 0,13 %)

Her finner du hele fondsmenyen (Indeksfondet med NITO-pris heter DIX Global AC Restr NOK).

Vil du sammenligne pensjonsavtalen du har gjennom arbeidsgiver i dag, med NITO Egen pensjonskonto? Da logger du inn på norskpensjon.no, og sjekker om du betaler høyere gebyrer i dagens ordning enn du ville ha gjort med NITO Egen pensjonskonto.

Flytt pensjon nå