Som 20-åring tenker du sikkert ikke så mye på pensjon. Men setter du imidlertid av 15 minutter i dag, kan det utgjøre store forskjeller den dagen du slutter å jobbe.

Regelendringen, som har fått betegnelsen «pensjon fra første krone», sikrer deg nettopp det – pensjon fra din første tjente tusenlapp (okay, ikke krone, men det høres bedre ut enn tusenlapp).

Tidligere har innskuddspensjonsordningen Danica Magnus Tangen brødtekstbilde.jpgbare omfattet ansatte over 20 år, som er ansatt i minst 20 prosent stilling. Fra 1. januar 2022 ble aldersgrensen satt ned, og alle med inntekt på mer enn 1000 kroner, har nå rett til innskuddspensjon.

- Det er spesielt de med deltidsjobb og arbeidstakere under 20 år som kan juble over endringen. Har du deltidsjobb, er du nå inkludert i bedriftens pensjonsordning allerede fra du er 13 år. Det forteller Magnus Tangen (bildet) i Danica Pensjon.

Selv om lovendringen gjaldt fra 1. januar, er bedriftene gitt en overgangsperiode fram til 30. juni for å tilpasse seg regelverket.

En tusenlapp blir raskt til sju tusenlapper

Tangen ber deg bli med på et tankeeksperiment: Se for deg besteforeldrene dine, eller kanskje til og med foreldrene dine. Mest sannsynlig er det delvis takket være pensjonen de har opparbeidet seg, at de har hytte, eller at familien kan ta seg råd til å ha to biler. Det er heldigvis fortsatt en god stund til, men en dag er det du som står på terskelen til pensjonistlivet. Da er spørsmålet om hvorvidt du kan leve det livet du ønsker.

- Du synes kanskje at pensjon i seg selv er dritkjedelig, det har vi full forståelse for. Hvorfor skal du gjøre noe i dag, som du ikke får glede av før om 40 år? Svaret er at jo, det er det mange gode grunner til, sier Tangen. 

Er du ung og deltidsansatt, med lav stillingsprosent, kan lovendringen bidra til at du sparer 1000 kroner i året på pensjonskontoen din.

Penger satt av til pensjon blir oftest forvaltet i brede fondsløsninger, hvor pengene blir investert i aksjer og renter/obligasjoner. Hvis vi forventer en gjennomsnittlig årlig avkastning på rundt fem prosent, betyr dette at en tusenlapp satt av i dag vokser til ca 7000 kroner når du blir pensjonist. Dersom du velger en fondsløsning som gir litt høyere avkastning, kan dette tallet raskt doble seg. Pengene kan selvsagt også bli mindre verdt, men i historisk perspektiv skal det godt gjøres.

Større ansvar for de unge

Fram til i dag har mange arbeidsgivere valgt å kun gi pensjon for lønn over 1G, men dette blir det altså slutt på nå. - I takt med økte kostnader i samfunnet, samt en bølge av eldre som skal starte pensjonisttilværelsen sin, er dette en særdeles god timing for å bruke litt tid på framtidig pensjon, sier Tangen.

- I og med at vi lever lenger nå enn tidligere, blir det flere år å dele pensjonsutbetalingene på, noe som igjen betyr lavere utbetalt pensjon enn tidligere. Nettopp derfor er det ekstra viktig å styrke bedriftenes pensjonsavtaler, slik at yngre årskull får et godt pensjonsnivå, forklarer Tangen.

Som student har du gjerne et stramt budsjett, for mange er hovedinntekten studielån og stipend. Når det er sagt, skal det ikke så store beløp til før det utgjør en forskjell senere i livet. Så, hva kan du gjøre for å bidra til en sikrere økonomisk framtid – allerede nå?

- Er du så heldig at du har en jobb – og er med i bedriftens pensjonsavtale, er det flere grep du kan ta, ifølge Tangen:

  1. Få oversikt over din pensjon i dag. Her er norskpensjon.no et godt sted å starte.

  2. Vurder å eventuelt justere din risikoprofil. Det betyr å finne fondsløsningen som passer for deg. Som ung er det mange år til du får utbetalt pensjon = du tåler høyere risiko, som igjen kan gi mer penger den dagen du slutter å jobbe. Danica Pensjon kan hjelpe deg med dette.

  3. Vurder om du kan starte egen pensjonssparing i tillegg til det arbeidsgiver sparer for deg. Danica har flere tilbud du bør sjekke ut.

  4. Vurder om du trenger forsikringer som gjør at du bedre kan tåle uforutsette endringer i livet ditt. Som NITO-medlem får du gode priser på forsikring hos Tryg.

- For mange unge som er ferdige med utdannelsen, og i gang med arbeidslivet, vil endringen bety en økning i årlig sparing på ca 2100 kroner. For noen kan endringen bety mer. Da er det viktig å tenke på hvordan disse pengene kan forvaltes best mulig, avslutter Tangen.

Gode pensjonsordninger for NITO-medlemmer hos Danica

NITO har forhandlet fram egne ordninger for pensjonssparing hos Danica. NITO er opptatt av lave kostnader og det å få mest pensjon for pengene. NITO-avtalen topper Finansportalens lister.

Har du ektefelle/samboer får de akkurat samme gode NITO-fordelene hos Danica.

 

NITO Egen pensjonskonto topper listene

På Finansportalens lister over de beste pensjonstilbudene, både på egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis, finner du NITOs pensjonsfordeler hos Danica.

På topp på Finansportalens lister