Lovendringen har som formål å gi alle arbeidstakere i privat sektor bedre oversikt over sin pensjonssparing. Pensjon er din fremtidige lønn, men oppfattes av mange mer komplisert enn lønna som utbetales hver måned.

Du skal få kontroll og flere valgmuligheter rundt din fremtidige pensjon og du skal enkelt se oppspart pensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsforhold.

Trygge og gode pensjonsløsninger er viktig for NITO-medlemmene. Vi arbeider derfor for å tilby gode løsninger gjennom hele arbeidslivet. At du bytter arbeidsgiver eller hvor din arbeidsgiver har plassert bedriftens pensjonsordning skal ikke by på utfordringer når du en gang trer inn i pensjonistenes rekker og lønna skifter navn til pensjon.

Når du nå får mulighet til selv å velge hvem som skal forvalte pensjonssparingen din, vil både pensjonsselskaper, banker og spareinstitusjoner sloss om din oppmerksomhet og din pensjon. Som NITO-medlem får du snart et tilbud om NITO Egen pensjonskonto som skal være enkelt å forstå og å forholde seg til: 

NITO Egen pensjonskonto

Svært mange av NITOs medlemmer benytter allerede de økonomiske medlemsfordelene som tilbys og vi erfarer at mange av NITOs medlemmer er opptatt av detaljene i dem. Det har derfor vært viktig for NITO å velge en leverandør som vil betjene medlemmene på den måten vi vet medlemmene forventer å bli betjent. NITO har inngått en avtale med Danica pensjon om NITO Egen pensjonskonto. Avtalen gir deg som NITO-medlem også ekstra gunstige priser på andre spareprodukter. 

Les mer om NITO Egen pensjonskonto