Målet med egen pensjonskonto (EPK) er at du får samlet all din innskuddspensjon fra alle arbeidsgivere til best mulige betingelser, og dermed oppnår mest mulig pensjon for pengene. Du står fritt til å velge mellom arbeidsgivers ordning eller en selvvalgt leverandør, for eksempel NITO Egen pensjonskonto.

NITOs samarbeidspartner på pensjonsfordeler er Danica Pensjon. En prissammenligning fra Finansportalen viser at du som NITO-medlem blant annet får tilgang til Norges billigste indeksfond.

Les mer og flytt til NITO Egen pensjonskonto

Faksimile finansportalen 010221.jpg

Trond_smiler2.JPG- Vi er veldig godt fornøyde med den nye medlemsfordelen NITO Egen pensjonskonto og er glade for at NITO kan tilby medlemmene svært attraktive priser på forvaltning av sin pensjon, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

Valgfrihet til gode betingelser

Som NITO-medlem belastes du ingen administrasjonskostnad eller plattformavgift – kun forvaltningskostnad. Danica Pensjon tilbyr nå følgende alternativer til NITOs medlemmer:

  • Danske Invest Global AC Restricted: Globalt indeksfond til 0,15 % av saldo
  • Danica Balanse: Indeksnær, alderstilpasset og valutasikret pensjonsportefølje til 0,25 % av saldo
  • Danica Valg: Aktivt forvaltet, alderstilpasset og valutasikret pensjonsportefølje til 0,45 % av saldo
  • Tilgang til Danicas åpne fondsmeny (ordinære priser)

Alle fondene forvaltes i tråd med strenge bærekraftstandarder.

Et tilbud til alle medlemmer

For å få opprettet EPK må du ha innskuddspensjon gjennom din nåværende arbeidsgiver. Hvis du ikke er medlem av en innskuddsordning i dag, kan du likevel flytte din tidligere opptjente innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis) til Danica Pensjon. Prisen er nøyaktig den samme.

NITOs avtale med Danica Pensjon gjelder også for deg som ønsker å opprette din egen pensjonssparing, eller dersom du har en ektefelle som trenger et godt tilbud på pensjon.

Slik går du fram

Norsk Pensjon er den nye portalen for egen pensjonskonto nå åpnet. Her får du oversikt over all din innskuddspensjon, både nåværende opptjening og det du tidligere har opptjent.

Du får også oversikt over hva arbeidsgiver betaler i forvaltningskostnad for din aktive innskuddspensjon, samt hva du i dag belastes i administrasjons- og forvaltningskostnader for tidligere opptjent innskuddspensjon.

Flytter du til selvvalgt leverandør, som for eksempel NITO Egen pensjonskonto, fortsetter arbeidsgiver å dekke samme kostnader som før. Velger du en ordning med lavere kostnader, tilføres mellomlegget til din pensjonskonto.

Les mer og velg NITO Egen pensjonskonto

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.