NITOs samarbeidspartner på pensjonsfordeler er Danica Pensjon. Prissammenligningen fra Finansportalen viser at du som NITO-medlem får tilgang til Norges billigste indeksfond. Også VG, Dine penger og E24 (se sak og faksimile fra 040922) omtaler NITO-avtalen med Danica, og at den kommer best ut.

faksimile e24 august 22.JPG

Målet med egen pensjonskonto (EPK) er at du får samlet all din innskuddspensjon fra alle arbeidsgivere til best mulige betingelser, og dermed oppnår mest mulig pensjon for pengene.

Du står fritt til å velge mellom arbeidsgivers ordning eller en selvvalgt leverandør, for eksempel NITO Egen pensjonskonto.

Les mer og flytt til NITO Egen pensjonskonto nå

Finansportalen faksimile 050922.JPG

Trond Markussen rådhus utsnitt.JPG(Faksimile Finansportalen 050922)

- Vi er veldig godt fornøyde med medlemsfordelen NITO Egen pensjonskonto og er glade for at NITO kan tilby medlemmene svært attraktive priser på forvaltning av sin pensjon, sier NITO-president Trond Markussen (bildet).

Valgfrihet til gode betingelser

Som NITO-medlem belastes du ingen administrasjonskostnad eller plattformavgift – kun forvaltningskostnad. Danica Pensjon tilbyr nå følgende alternativer til NITOs medlemmer:

  • Danske Invest Global AC Restricted: Globalt indeksfond til 0,13 % av saldo
  • Danica Balanse: Indeksnær, alderstilpasset og valutasikret pensjonsportefølje til 0,25 % av saldo
  • Danica Valg: Aktivt forvaltet, alderstilpasset og valutasikret pensjonsportefølje til 0,45 % av saldo
  • Tilgang til Danicas åpne fondsmeny (ordinære priser)

Et tilbud til alle medlemmer

For å få opprettet EPK må du ha innskuddspensjon gjennom din nåværende arbeidsgiver. Hvis du ikke er medlem av en innskuddsordning i dag, kan du likevel flytte din tidligere opptjente innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis) til Danica Pensjon. Prisen er nøyaktig den samme.

NITOs avtale med Danica Pensjon gjelder også for deg som ønsker å opprette din egen pensjonssparing, eller dersom du har en ektefelle som trenger et godt tilbud på pensjon.

Slik går du fram

Norsk Pensjon er den nye portalen for egen pensjonskonto nå åpnet. Her får du oversikt over all din innskuddspensjon, både nåværende opptjening og det du tidligere har opptjent.

Du får også oversikt over hva arbeidsgiver betaler i forvaltningskostnad for din aktive innskuddspensjon, samt hva du i dag belastes i administrasjons- og forvaltningskostnader for tidligere opptjent innskuddspensjon.

Flytter du til selvvalgt leverandør, som for eksempel NITO Egen pensjonskonto, fortsetter arbeidsgiver å dekke samme kostnader som før. Velger du en ordning med lavere kostnader, tilføres mellomlegget til din pensjonskonto.

Les mer og velg NITO Egen pensjonskonto

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.