Mange av oss kan bli rammet av store eller små kriser i løpet av livet. Det være seg dødsfall i nær familie, samlivsbrudd eller andre alvorlige hendelser som setter livet på prøve. Da er det viktig å raskt få hjelp.

NITO-medlemmer som kjøper minst èn privat skadeforsikring i Tryg (eksempel NITO Bilforsikring eller NITO Husforsikring) får tilgang på en rekke unike fordeler. Tryg Omsorg er én av fordelene.

Tryg Omsorg sikrer deg psykologhjelp innen 24 timer uten ekstra kostnad:

  • Opptil ti timers hjelp fra psykolog ved livskriser
  • Psykologhjelp om barnet ditt blir mobbet på skolen
  • Tilbud om parterapi
Ti timer gratis psykolog ved personlig krise

Noen ganger skjer det uventede ting i livet som kan være vanskelig å håndtere alene. Det kan være sykdom eller dødsfall i familie eller nære relasjoner, utfordringer i parforholdet eller kanskje barn som blir utsatt for mobbing.

Fra første forsikringer hos Tryg får du tilgang på unike fordeler, en av disse er Tryg Omsorg. Tjenesten gir både deg og din familie inntil ti timers psykologhjelp når du trenger det. Vanskelige livshendelser kan være lettere å takle med en profesjonell samtalepartner. Psykologhjelpen i seg selv er verdt flere tusen kroner.

– Det lønner seg å ha noen som lytter.

Mer om Tryg Omsorg

Få hjelp når du trenger det

Rebekka Egeland foto TrygGjennom Falck Helse har Tryg et nettverk av psykologer som rydder timelistene sine når en Tryg kunde trenger hjelp.

Psykolog Rebekka Th. Egeland (bildet) hos Falck, oppfordrer alle til å søke hjelp om en krise inntreffer.

- Dessverre er det slik at mange ikke søker hjelp ved kriser. Vi vil kanskje ikke være til bry? Synes du at krisen din ikke er så alvorlig? Jeg har jobbet med krisepsykologi i mange år, og jeg oppfordrer alle til å søke hjelp, sier Egeland.

- Med Tryg Omsorg får du hjelp. Hvordan du opplever en krise er det kun du som vet. Men du skal få hjelp, uansett, sier Egeland.

Om du mister kontrollen

Psykolog Egeland forteller at kriser kan oppleves forskjellig fra person til person, men noen fellestrekk er det:

- En traumatisk hendelse kjennetegnes ved at de er overveldende, uventede og ofte innebærer en alvorlig trussel mot eget liv og helse. I tillegg vil ofte den berørte oppleve at man har lite eller ingen kontroll over det som skjer, sier hun.

- Det er mange ulike måter å reagere på etter katastrofale hendelser og ingen reaksjoner er mer riktig enn andre. De første reaksjonene er ofte sjokk, redsel og tristhet. Man kan også føle seg forvirret og desorientert.

- Tiden det tar å bearbeide krisehendelsen avhenger av hvor alvorlig opplevelsene var, grad av livsfare, grusomme vitneopplevelser, skader og eventuelle tap av nære relasjoner. Når man har opplevd en krisehendelse, kan man bli redd for at det som skjedde på en eller annen måte skal gjenta seg.

- For de fleste går denne frykten gradvis over i løpet av noen uker, men ganske mange kan oppleve at man fortsatt er redd og sterkt plaget av minner fra hendelsen mer enn èn måned etter at den fant sted. Denne reaksjonen blir karakterisert som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og det er vanlig at èn av tre fortsetter å ha reaksjoner det første året etter en traumatisk hendelse, avslutter Egeland.

30 prosent rabatt på forsikring

Få god forsikring til god pris. Allerede fra første private skadeforsikring får du 30 prosent rabatt på ordinær pris hos Tryg, og flere gode fordeler som:

  • Ti timer gratis psykolog ved personlig krise
  • Profesjonell bistand ved ID-tyveri
  • Byggeteknisk rådgivning

30 prosent på ordinær pris på private skadeforsikringer