Vi har tatt en prat med tre forsikringsrådgivere i Tryg for å høre om de, i sin daglige kontakt med kunder generelt og NITO-medlemmer spesielt, opplever at interessen for og fokus på forsikring har forandret seg de siste ukene.

Uvisshet skaper uro. Mange spør seg nå om de har de riktige forsikringene. Og ikke minst hva forsikringene deres faktisk dekker.

Janne Ihle-Hansen, forikringsrådgiver i Tryg.jpg- Vi merker at folk har endret fokus i forhold til forsikringene sine, sier forsikringsrådgiver Janne Ihle-Hansen i Tryg.  

- NITO-medlemmer jeg er i kontakt med er mer opptatt av sine nærmeste. De lurer mer på hvordan de er forsikret i forhold til sykdom og hvordan de kan bidra til å sikre sin personlige økonomi gjennom forsikring.

Kontakt Tryg for rådgiving

- Vi snakker derfor mye med kundene om blant annet behandlingsforsikring, uføreforsikring, forsikring ved alvorlig sykdom og død. Ingen av disse hjelper kundene akutt nå, men vi merker at folk generelt har mer fokus på forsikringer som går på å sikre liv, helse og ikke minst økonomi.

- Jeg tror at vi i urolige tider har behov for mer trygghet, da er det fint å kunne gi kundene våre en trygghet gjennom god rådgivning på hva de trenger i forhold til deres livssituasjon, sier Ihle-Hansen.

Hva dekker forsikringene mine egentlig?

Tryg opplever mange bekymrede kunder som tar kontakt i disse dager. Folk er opptatt av innholdet og dekningene i forsikringene de allerede har. Er Stian Trevland, Forsikiringsrådgiver i Tryg.jpgforsikringene gode nok? Hva dekker forsikringene egentlig? 

- Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra kunder på at de ikke helt vet hvilke dekninger de har, sier Trygs forsikringsrådgiver Stian Trevland. Dette er dessverre helt vanlig, sier han.

Forsikring koster penger, men som med de fleste produkter kan innholdet være av varierende kvalitet.

Vi har endret fokus

- Folk er nå mer opptatt av dekningene og egenskapene til forsikringen de har kjøpt eller vurderer å kjøpe. Det synes jeg er veldig bra, sier Trevland.

- Skal man kjøpe en PC sammenligner man modeller og ser på egenskaper i tillegg til pris. Forsikring er et lavinteresse produkt for mange, men det er likevel viktig å være bevisst på hva du er dekket for om uhellet er ute. Derfor er jeg glad for at kundene nå ser litt annerledes på forsikring, avslutter han.

Det tryggeste du kan gjøre

Profilbilde Christine Flatnes 1 sort hvit.png- Det finnes noen grep du kan ta for å få ro i sjelen, sier Christine Flatnes, som også er forsikringsrådgiver hos Tryg.

- Jeg anbefaler å ta en gjennomgang med en rådgiver for å se at spesielt personforsikringene er slik man ønsker å ha dem. Det er en stor trygghet i å vite at familien er godt og riktig sikret, sier hun.

- Har du ikke personforsikringer og er usikker på om du bør ha det? Ta en gjennomgang med en av Trygs rådgivere. NITO har fremforhandlet meget gode vilkår og dekninger for sine medlemmer, du kan derfor være trygg på at du får gode kvalitetsprodukter hos oss, sier Flatnes.

Usikkerhet rundt reiseforsikring

- Det har vært mye snakk om reiseforsikring i det siste. Mange lurer for eksempel på hva reiseforsikringen deres faktisk dekker, og mange tror de er dekket for alt som er reiserelatert. Det er dessverre ikke riktig, sier Flatnes.

- Som rådgiver anbefaler jeg alltid NITOs helårs reiseforsikring. Mange tror de er godt nok dekket om de betaler reiser med et kredittkort, men det er ikke alltid tilfelle, sier Flatnes.

- Reiseforsikring via kredittkort har flere hull sammenlignet med en helårsforsikring. En helårsforsikring dekker deg for langt flere hendelser, spesielt i forhold til avbestilling og sykdom. I tillegg dekker en helårs reiseforsikring som NITO Reiseforsikring også små turer borte fra hjemmet som ikke er betalt med et kredittkort, poengterer hun.

Kontakt Tryg for rådgivning