Holland-Arild-NT-00111.JPGSom ung er det mer vanlig å bytte jobb ofte og noen fortsetter kanskje med det gjennom hele arbeidslivet. Fram til nå har ikke dette vært et smart trekk med tanke på pensjonen din. Har arbeidsforholdet vært kortere enn tolv måneder, har du ikke tjent opp noe pensjon fra arbeidsgivers ordning. 

Arild Hølland (bildet), advokat i NITO, ser virkelig fram til at de nye reglene trer i kraft.

- Det er bra man slipper tolv-månedersregelen for innskuddspensjon. Fagforeningene har jo kjempet for endringen i lang tid. Tenk på de som bare har kortvarige arbeidsforhold. Før kunne de gå i årevis uten å få godskrevet pensjonsopptjening. Det har vært både meningsløst og dypt urettferdig, sier han.

Fra 2021 endres endelig reglene for innskuddspensjon, og du vil få med deg pensjonsopptjeningen din uansett lengde på arbeidsforholdet. Dette er noe NITO har ønsket lenge. 

Når du jobber i en privat bedrift, innbetaler arbeidsgiver vanligvis en viss prosent av lønna til det som kalles innskuddspensjon. Hvor god innskuddspensjonsordningen din er, varierer fra bedrift til bedrift. Men arbeidsgiver skal ha en pensjonsordning som omfatter alle ansatte.

Bedre for deg

Det som kanskje få vet er at du ikke får med deg opptjeningen om du har hatt en jobb som har vart i under tolv måneder. Da får du ikke med deg noen verdens ting fra ordningen til arbeidsgiver. Kjipt for deg, og det har slått ekstra hardt ut for alle som er i etableringsfasen og som har takket ja til vikariater, engasjementer og lignende opp gjennom årene.

Endringen trer i kraft samtidig med innføring av egen pensjonskonto (EPK), som innebærer at du får samlet all din innskuddspensjon (både fra dagens og tidligere arbeidsforhold) på ett sted og mest sannsynlig til bedre betingelser.

Fjerning av tolv-månedersregelen gjelder i denne omgang kun for innskuddspensjon, som er den type pensjonsordning de fleste har i privat sektor. 

Selv om tolv-månedersregelen fjernes for innskuddspensjon, gjelder fortsatt kravet om minimum 20 prosent stilling for at du skal bli meldt inn i pensjonsordningen.

Alt vil samles på én konto, uavhengig av jobbskifter

Fra 2021 endres reglene og det innføres EPK.

- Arbeidstakere vil få med seg sin opptjente pensjon, uansett lengden på arbeidsforholdet. Det er godt nytt for din framtidige økonomi, sier Hølland.

- All pensjonssparing fra innskuddspensjon samles automatisk på din egen pensjonskonto, og dette gjør det lettere for deg å holde oversikt over din pensjon.

- Vi oppfordrer til å tenke på pensjon og ta aktive valg, også tidlig i arbeidslivet. Det handler om investeringsvalg og risiko, men også om kostnader. Du kan være med på å bestemme hvor stor pensjonen din blir en gang i framtida. Med den nye pensjonskontoen vil det omsider bli enklere å få oversikt og enklere å sikre seg gode betingelser.

Kort om den nye ordningen med egen pensjonskonto

I tilfelle du ikke har hørt om EPK: Hver gang du har sluttet i en jobb, har du fått med deg pensjonsopptjeningen i form av et pensjonskapitalbevis. Dette hvis arbeidsforholdet varte over tolv måneder.

Har du skiftet jobb mange ganger, har du antagelig mange pensjonskapitalbevis. Dette har gjort at det har vært vanskelig for deg å holde oversikt og å sikre deg gode betingelser. Du har måttet betale for administrasjon av hvert enkelt bevis.

Fra 1. januar 2021 innføres EPK der alle pensjonskapitalbevisene dine samles, og da også fra de helt kortvarige arbeidsforholdene. Det gjør det veldig mye enklere å finne ut hva du har tjent opp i pensjon så langt, og det blir enklere å gjøre bevisste valg som kan gi mer pensjon. Og kostnadene dine blir etter all sannsynlighet lavere.

NITO Egen pensjonskonto

NITO Egen pensjonskonto topper Finansportalens lister og gir deg tilgang til markedets billigste indeksfond, i tillegg får du blant annet:

  • Ingen administrasjonskostnader
  • Markedsledende forvaltningskostnader
  • Din ektefelle/samboer får samme pensjonsfordeler som du som NITO-medlem 

NITO Egen pensjonskonto - mer pensjon for pengene

Synes du pensjon er vanskelig? Les mer om pensjon på 1-2-3