flagg Stavanger liste GettyImages.jpg

Se oversikt fridager gjennom året

Her følger en forklaring på hvorfor du har fri i 1. mai, 17, mai, i pinsen og en rekke andre dager i året.

Mange tenker på 1. mai som en fin ekstra fridag på våren, spesielt når dagen faller på en hverdag. Noen ganger faller den slik at du får en ekstra lang helg i månedsskiftet april/mai. – Men vet du egentlig hvorfor du har fri 1. mai?

- 1. mai har en lang, smertefull og interessant historie, forklarer NITO-president Trond Markussen. - Det har vært en lang vei å gå til der vi er i dag.

Bak denne fridagen ligger en lang kamp for rettigheter mange av oss som jobber i dag tar for gitt. 1. mai er arbeidernes internasjonale kampdag, den kom som et initiativ fra fagorganiserte i USA.

arbeiderdemonstrasjon USA foto gettyImages.JPG

Arbeidernes rettigheter markeres spesielt 1. mai

Det historiske bakteppet for de amerikanske arbeiderne ligner situasjonen i Europa og Norge på 1800-tallet: Framvekst av fabrikker der arbeidsfolk ikke hadde rettsvern. Det var normalt å ha arbeidsdager på opptil 16 timer og da i en arbeidsuke som varte i minst seks dager.

Arbeidsforholdene var ofte helsefarlige. Det ble ofte jobbet under dårlige kår. HMS var et ukjent begrep, og dødeligheten i arbeidslivet var stor. 

For å bedre forholdene var det helt nødvendig at arbeiderne gikk sammen og organiserte seg. Vi fikk de første fagorganisasjonene.

Kampsakene har vært mange: Arbeidskontrakt, lønn, likelønn, likestilling, rett til lunsjpause, ferie og så videre.

Hvorfor være fagorganisert – hvorfor skal jeg organisere meg?

- 1. mai er dagen som minner oss på at slike rettigheter ikke kan tas som en selvfølge, sier NITO-presidenten.

Fortsatt relevant

- Arbeidernes rettigheter er viktig, de må fortsatt sikres. Strømninger i dagens samfunn minner oss på at vi ikke kan ta arbeidslivets goder for gitt.

Trond Markussen- Vi som jobber i en fagorganisasjon, en fagforening, jobber spesielt for å styrke arbeidernes rettigheter. Internasjonal solidaritet er også et område vi engasjerer oss i, forklarer Markussen (bildet).

- Gode velferdsordninger bringer oss videre som samfunn. Det gir mer verdi og bedre liv for oss alle. Samarbeidet arbeiderne imellom og med ledelsen i bedrifter og virksomheter er avgjørende for verdiskapingen. Et trepartssamarbeid der myndighetene inngår, gjør at utviklingen av samfunnet kan skje på en best mulig måte, sier Markussen.

Det var på slutten av 1800-tallet at markeringen ble gjort i form av demonstrasjonstog. Åttetimersdagen var hovedparolen i flere Iand. I Norge ble åttetimersdagen gjennomført i 1919 da ordningen ble ført inn i loven om arbeidervern.

Alle skal ha en inkluderende og trygg arbeidsplass

Fortsatt skjevheter – 1. mai er viktig

- Det er fortsatt utfordringer i norsk og internasjonalt arbeidsliv. Selv i dag er det skjevheter her til lands, men utfordringene er betydelig større i andre deler av verden. Dette kommer til uttrykk i demonstrasjonstog som arrangeres rundt i Norge og i hele verden, denne dagen.

1. mai er offentlig høytidsdag i Norge, og offisiell flaggdag. Dagen ble gjort til fridag under 2. verdenskrig av ministerpresident Vidkun Quisling 23. april 1942. Vedtaket ble opphevet etter frigjøringen i 1945, men Stortinget gjeninnførte datoen som offentlig fridag i 1947.

- 1. mai minner oss på det gode vi har og hva vi fortsatt må stå opp for. Det er viktig å organisere seg. Står man sammen, står vi sterkere. Om organisasjonsgraden går ned, står vi i fare for at kampen for rettigheter i arbeidslivet forvitrer.

Bli medlem i NITO

- Fagorganisasjoner er i aller høyeste grad relevante og fortsatt svært viktige for å opprettholde et godt og velorganisert arbeidsliv, sier Markussen.

Fri gjennom året – påske, pinse, 17. mai, jul og nyttår 

Fagbevegelsen har jobbet fram rett til fri på 1. mai og flere uker med ferie. Dette er nedfelt i lov, og mange tariffavtaler gir også rett til ytterligere betalte feriedager.

I Norge har du også fri på en rekke andre dager. Lovfestede fridager er Nasjonaldagen 17. mai og de offisielle helligdagene, som for eksempel søndager og skjærtorsdag. På jul-, påske- og pinseaften er det helligdagsfred fra kl 16:00 og som hovedregel arbeidsfri fra kl 15:00. Før de andre helligdagene er hovedregelen arbeidsfri fra kl 18:00.

Hvorfor har jeg fri? Her kommer en nærmere forklaring:

 • 1. januar, helligdag: Første nyttårsdag
  Godt nytt år! Dette er dagen etter feiringen av det nye året.

 • Påskefeiringen
  Egg tech GettyImages listefoto.jpg
  I Norge er påsken den lengste ferien i vårhalvåret. Ferien forbindes ofte med hytteturer, påskekrim, egg, påskeegg med godteri inni og familiesamvær.

  Påske er den viktigste høytiden i kirkeåret både for de katolske, ortodokse og de protestantiske kirkene. Når påsken feires blir bestemt av den såkalte «Påskeformelen» – første søndag etter første fullmåne etter det offisielle vårjevndøgn 21. mars.

  Totalt innebærer påskeferien fem helligdager: Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, og første og andre påskedag.

  Skjærtorsdag, offisiell helligdag

  Kirkelig feires dagen til minne om at Jesus spiste påskemåltidet med disiplene, og innstiftet nattverden. Dagen markerer slutten på fastetiden. 

  Langfredag, offisiell helligdag

  Dagen markerer Jesu død.

  Påskeaften, alltid på en lørdag, helligdagsfred

  Kvelden før 1. påskedag, som tidligere ble feiret som våkenatt fra lørdag kveld til søndag morgen. I nyere tid har det blitt vanlig å feire lysmesse natt til første påskedag, hvor lyset symboliserer at Kristus gikk fra mørket (døden) til lyset (livet).

  Hovedregelen er arbeidsfri fra kl 15:00 på påskeaften.

  1. påskedag, alltid en søndag, offisiell helligdag

  Dagen da Jesus stod opp fra de døde, en av de viktigste hendelsene i kristen tro.

  2. påskedag, alltid en mandag, offisiell helligdag

  I kristen tro feirer man at Jesus som har stått opp fra de døde viste seg for disiplene. 

 • 1. mai, offisiell høytidsdag: Arbeidernes kampdag, se over.

 • 17. mai, offisiell høytidsdag: Norges nasjonaldag
  På denne dag, i 1814, ble Norges Grunnlov undertegnet i Riksforsamlingen på Eidsvoll. Fra 1947 ble 17. mai en offisiell flagg- og høytidsdag i Norge. Dagen feires tradisjonelt med barnetog, korpsmusikk, sang, pølser, is og hygge.

oslo 17 mai slottet web.jpg

 • Kristi Himmelfartsdag, alltid på en torsdag, offisiell helligdag: 
  Kristi Himmelfartsdag faller 39 dager etter første påskedag, altså faller den på ulik dato hvert år. I kristen tro markeres det at Jesus skiltes fra disiplene og ble tatt opp til himmelen på den førtiende dagen etter sin oppstandelse.

 • Pinsen
  Pinseaften, faller alltid på en lørdag, helligdagsfred

  Pinseaften skal det i utgangspunktet være arbeidsfri fra kl. 15:00. Årsaken er at det er kvelden før første og andre pinsedag.

  Første og andre pinsedag, alltid på en søndag og mandag, offisiell helligdag

  I kristen tro regnes dagen som kirkens fødselsdag. Kristne tror at Den hellige ånd kom til disiplene og slik la grunnlaget for at apostlene kunne etablere menigheter.

   

 • Jul
  I kristen tro markerer jul minnet om Jesu fødsel. De som ikke er opptatt av det religiøse i julefeiringen, gjør høytiden ofte til en lysfest og viser til at julefeiringen har historiske tradisjoner fra før kristendommen kom til Norge.   
  Julaften, 24. desember, helligdagsfred

  Etter arbeidsmiljøloven er julaften i utgangspunktet arbeidsfri fra kl 15:00, men mange virksomheter har avtalt eller administrativt bestemt at ansatte kan jobbe kortere dag eller ta helt fri. I Norge er det vanlig at virksomheter ikke gir avkortning på lønn om de gir ansatte fri på denne dagen.

  Første og andre juledag, 25. og 26. desember, offisielle helligdager

  Juledagene er dagene etter julaften, og er i kristen tradisjon festdager til minne om Jesu fødsel. Opprinnelsen til denne fødselsdatoen er ukjent. Det var først på 400-tallet at hendelsen ble lagt til denne datoen.

 • Nyttårsaften, 31. desember:
  Feiring av året som har gått og året som kommer. Nyttårsaften er ikke en offisiell høytidsdag eller helligdag eller har egne bestemmelser for arbeidsfri slik som jul-, påske- og pinseaften. Etter loven er nyttårsaften derfor en normal arbeidsdag, men mange virksomheter har avtalt eller administrativt bestemt at ansatte kan jobbe kortere dag eller ta helt fri. I Norge er det vanlig at virksomheter ikke gir avkortning på lønn om de gir ansatte fri på denne dagen.

Kan jeg få fri på inneklemte dager?

Såkalte inneklemte dager er dager som faller mellom offisielle høytidsdager, helligdager og helg. Enkelte slike dager er fridager for elever i norsk skole, dette varierer fra skole til skole.

Som arbeidstaker har du ikke rett til fri på slike dager med mindre det er avtalt. Sjekk om din arbeidsplass har egne regler om fri på disse dagene. Flere bedrifter har egne ordninger for fri eksempelvis mellom jul og nyttår, og for innledende dager i påsken (dager som elever har fri fra skolen).

Fri ved andre religiøse høytider

Kan jeg ha fri når det er id?

 • Faller helligdagene i din religion på andre dager enn på de offisielle norske, har du rett til fri fra arbeid i opptil to dager hvert år.
 • Du kan selv velge hvilke helligdager du vil ha fri.
 • Arbeidsgiver må varsles senest 14 dager på forhånd.
 • Arbeidsgiver kan kreve at du jobber inn disse arbeidsdagene. Innarbeiding av arbeidstid regnes i denne sammenheng ikke som overtid.

Fri ved deltakelse i sportsarrangementer eller for å skrive bok?

I noen tilfeller har du rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven eller tariffavtaler. I andre tilfeller har du ikke lovpålagt rett til permisjon. I slike tilfeller må du avklare med arbeidsgiver om du kan få permisjon.

Permisjoner i Arbeidsmiljøloven