Johan Sverdrupsen.jpgNesna kommune vedtok i 2017 en lønnspolitisk plan, hvor ett av tiltakene for å holde seniorer i arbeidslivet var å tilby arbeidstakere mellom 62-67 år valget mellom flere feriedager eller bonuslønn.

Arbeidsmiljøloven slår allerede fast at personer over 60 år har krav på seks feriedager ekstra, så Nesna kommunes tiltak var tenkt som et tillegg til dette.

Ekstra ferie eller ekstra lønn?

- Jeg fikk valget mellom ekstra feriedager eller lønn, eller en kombinasjon av disse, forteller Sverdrupsen (bildet).

Sverdrupsen, som har arbeidet som IT-ansvarlig i kommunen i 20 år, valgte å ta ut ti ekstra feriedager. Ifølge Nesna kommunes lønnspolitiske plan, er det maksimalt antall dager. Da kommunen på grunn av økonomi, ble nødt til å stramme inn budsjettet, ble det på et kommunestyremøte i desember 2018 besluttet å trekke de inngåtte avtalene.

Kommunen hadde ikke grunnlag for å si opp avtalen

Marianne Kjellsen 4.JPG

- Slik NITO så saken, hadde arbeidsgiver ikke et grunnlag for å si opp avtalen, slik de gjorde. Kommunen hadde inngått den individuelle avtalen og i avtalen stod det blant annet eksplisitt at ordningen skulle gjelde fram til senioren gikk av med pensjon, sier advokat i NITO, Marianne Kjellsen (bildet).

Johan Sverdrupsen tok kontakt med NITO da beskjeden fra kommunen kom, og Kjellsen sendte et brev på hans vegne. Da beklaget kommunen, og Sverdrupsen får beholde feriedagene.

- Dette var udramatisk, og ble gjort om så fort brevet fra NITO kom på bordet til rådmannen, sier Sverdrupsen.

- Jeg er veldig fornøyd med hjelpen jeg fikk, og glad for å ha en sånn støtte i ryggen, forteller Sverdrupsen, som har vært NITO-medlem siden 80-tallet.

Tema: Ferie og feriepenger