Knut Aarbakke i blå jakke liste.jpg
Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO.

Aarbakke råder deg til å være en kulturbygger og ta sosiale initiativ utover det faglige som skjer på arbeidsplassen din.

- Det kan for eksempel være å dra ut med kollegaer for å spille dart eller for å synge karaoke, sier han.

- Det skal også gi uttelling å være bevisst på hvordan man opptrer sammen med andre i det daglige: Vær positiv, løft fram kollegaene dine ved å snakke bra om dem og vær et ja-menneske.

- Følger du disse rådene bidrar du til å skape gode arbeidsmiljøer og styrker fellesskapsfølelsen. Det gjør at kollegaer og team presterer bedre på jobben din.

- Når folk trives, yter de bedre.

- Har du tatt på deg en slik rolle bør du framheve det i lønnssamtalen med lederen din. Da har du et ess i ermet utover hva du har prestert faglig.

- Så er det selvsagt sånn at vi mennesker er forskjellige. For noen faller det naturlig å ta sosiale initiativer, for andre ikke. Derfor er det selvsagt mange andre ting du også skal løfte fram i lønnssamtalen, ikke minst egen jobbutførelse.

Husk å ha lønnssamtale en gang i året – det er helt ufarlig

Det er mangel på sånne som deg

NITOs behovsundersøkelse for 2022 viser at 62 prosent av arbeidsgiverne opplever at det er ganske eller meget vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for.

Sju av ti arbeidsgivere i privat sektor at de tror det vil bli et økende behov for ingeniører de neste tre årene. 

- Etterspørselen etter ingeniører vil holde seg på et høyt nivå framover. Det betyr at arbeidsgivere må bruke lønn som et virkemiddel for å rekruttere og beholde kritisk ingeniør- og teknologkompetanse. Det er mangel på sånne som deg, sier Aarbakke.

Arbeidsmarkedet skriker etter ingeniører