Glen listefoto.jpg

Fra 1. april 2023 trer nye regler om innleie i kraft. Da snevres adgangen til å leie inn ansatte fra bemanningsbyråer inn, men gjennom avtale med tillitsvalgte kan adgangen utvides. 

- Vi ser allerede nå at mange virksomheter ønsker å inngå avtaler med NITOs tillitsvalgte om utvidet adgang til innleie.

- Det er positivt at arbeidsgivere går i dialog, men det er viktig at våre tillitsvalgte forstår bakgrunnen for regelendringen, viktigheten av forhandlinger og hvordan avtaler om dette bør utformes, sier NITO-advokat Glen Starr.  

- Derfor har NITO laget en veileder og avtalemal, som støtte for våre tillitsvalgte ute i bedriftene. Den oppfordrer vi alle som får henvendelser fra sin arbeidsgiver om å ta i bruk.

Last ned avtalemal om tidsbegrenset innleie

Les også: Nye regler om innleie: Pass på! Her er veiledningen du trenger 

Det er viktig med faste og direkte ansettelsesforhold

Tillitsvalgte har en viktig rolle i å vurdere bruk av innleie i egen virksomhet.

- Blir du som tillitsvalgt bedt om å inngå en avtale, bør du sette deg inn i veilederen vår for å forstå bakgrunnen for regelendringene og viktigheten at fast ansettelser. I lys av disse hensynene, bør en vise tilbakeholdenhet med å inngå slike avtaler.

Ønsker man å inngå slik avtale likevel, bør den ivareta begge parters legitime interesser.

Send avtalen til NITO for gjennomgang

NITO-advokaten oppfordrer alle tillitsvalgte til å sende inn avtaleutkastet til NITO for innspill før signering.

- Dette gjelder særlig dersom teksten fra avtalemalen blir endret. Når avtalen er signert, ber vi deg sende kopi av denne til NITO, avslutter Starr. 

Les også:

Alt om lønn og arbeidsliv (A-Å)

Gratis juridisk bistand fra NITO-advokatene