Malin Rogne og Andreas Moen listefoto.jpg
NITOs pensjonseksperter Malin Rogne og Andreas Moen.

I følge NITOs spørreundersøkelse er arbeidstakere innstilt på å stå ett år lenger i jobb. Nå tror NITOs medlemmer at de går av med pensjon ved fylte 67 år, kontra 66 år for ti år siden.

- Det stemmer overens med økning i levealder, kommenterer Andreas Moen, pensjonsekspert i NITO.

Men hvis NITOs medlemmer kunne velge helt fritt, vil de aller helst gå av med pensjon når de er 62 år, kontra 64-65 år for ti år siden.

- Selv om medlemmene våre er innstilt på å jobbe lenger, ønsker de faktisk å jobbe kortere. Man kan lure på om det handler om trivsel? Spør NITOs pensjonseksperter Andreas Moen og Malin Rogne.

Flere ingeniører rapporterer: Kunnskapen om pensjon har økt

Flere rapporterer at de vet hva de får i pensjon i den nyeste undersøkelsen, sammenliknet med 2012.

- Det kan være at det generelt er større fokus på pensjon og at noen verktøy har blitt bedre, mener Moen.

Han og Rogne oppfordrer til å spare til pensjon hvis du ikke har avtalefestet pensjon eller har en dårlig tjenestepensjonsordning.

- For enkelte kan det være bedre å spare til andre ting, som hus eller hytte. Det er viktig å ha et helhetsbilde og skaffe seg oversikt over hvordan man ligger an, sier Moen.  

- De som har god lønn fra 800.000 kroner i året og oppover, har ofte ikke en pensjonsordning som dekker opp inntektstapet som pensjonist.

- Har du karriere i offentlig sektor er du generelt godt ivaretatt. Det er egentlig ikke nødvendig å spare spesifikt til pensjon for disse arbeidstakerne, men det kommer an på hvor lenge man har tenkt å jobbe.

- Hvis du har lyst til å pensjonere deg tidligere og ønsker en pensjon på 2/3 deler av lønnsnivået, må du spare på egenhånd, oppfordrer NITOs pensjonseksperter.

Eldre og menn er mer bevisst en kvinner  

Når det gjelder avtalefestet pensjon (AFP) er de eldste mer bevisst enn de yngre, og bevisstheten øker med alderen.

- Ingeniører som yrkesgruppe er mer bevisst enn gjennomsnittet av befolkningen, sier Moen.

Det er også lavere bevissthet om pensjon, AFP og uførepensjon blant kvinner enn menn.

- Litt bekymringsverdig er det at 41 prosent ikke vet om de har uførepensjonsordning. Det er viktig å ha på plass, særlig for høytlønte og en del yrker med høy belastning og risiko for slitasje, sier Rogne.

- Det bør du sjekke gjennom pensjonsleverandøren din. Alle i stat og kommune har denne ordningen, men i private virksomheter er det antakelig bare halvparten, avslutter Rogne.

På norskpensjon.no og nav.no/pensjon får du oversikt.

Se også:

Tilbud for NITO-medlemmer hos Danica Pensjon - en del av Storebrand 

Visste du at pensjonsleverandøren trekker deg i årlige forvaltningskostnader når du har egen pensjonskonto eller pensjonskapitalbevis i privat sektor?

NITO har forhandlet fram markedsledende lave kostnader for medlemmer gjennom Danica. Benytter du deg av tilbudet gir du samtidig fullmakt til at NITO kan forhandle om lave forvaltningskostnader på dine vegne i framtida og tar del i NITOs pensjonsfellesskap.

Tilbudet gjelder også samboere og ektefeller av NITO-medlemmer.

NITO Egen pensjonskonto

NITO Egen pensjonskonto topper Finansportalens lister og gir deg tilgang til markedets billigste indeksfond, i tillegg får du blant annet:

  • Ingen administrasjonskostnader
  • Markedsledende forvaltningskostnader
  • Din ektefelle/samboer får samme pensjonsfordeler som du som NITO-medlem 

NITO Egen pensjonskonto - mer pensjon for pengene