Det som før opplevdes trygt er kanskje ikke så trygt lenger. Globale utfordringer påvirker hverdagen også i "lille" Norge. Verdien av trygghet har fått økt betydning.

En trygg jobb og god arbeidshverdag er ekstra viktig. For hva skjer når noe går skeis? Hva skal jeg gjøre når jeg forstår at nedbemanningsspøkelset står rundt hjørnet? Hva hvis jeg blir syk? Jeg vil ikke miste jobben!

Det er noe som heter at å stå sammen gjør deg sterkere. Det stemmer fortsatt, både i utrygge tider og når livet er på topp.

Fellesskap gjennom en fagorganisasjon styrker deg i jobbsituasjonen, medlemskap gir deg også en rekke fordeler du har nytte av på fritida.

Med NITO inn i framtida

Å være fagorganisert er ikke noe traust og gammeldagse greier. Fagorganisasjonene har alltid vært framtidsrettet, de jobber for å styrke deg og sikre dine rettigheter her og nå men vel så mye for årene framover.

Når du er fagorganisert står du tryggere og sterkere inn i framtidas arbeidsliv.

Gjennom skiftende tider med store utfordringer har du, som NITO-medlem, både advokater, rådgivere og tillitsvalgte som støtter deg og som jobber hardt for å ivareta dine interesser. 

Du er nøkkelen – og sammen tar vi utfordringene 

Ingen vet hva framtida bringer. Men vi skal alle ha noe å leve av. Som teknolog eller ingeniør er du nøkkelen til mange av verdens utfordringer.

NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad, og organisasjonen blir stadig større. NITO er din støttespiller.

Blant mange medlemsfordeler får du tilgang på Norges største teknologiske fagmiljø, noe som er viktig for karrieren din.

Som medlem står du aldri alene

Gunnhild Hystad.jpg

- Fordelene med nettverksbygging, kurs, gunstige betingelser for bank og forsikring og tryggheten gjorde at jeg meldte meg inn i NITO.

Se mer om Gunnhild Hystad

NITOs omfattende kurs- og arrangementstilbud må du benytte deg av. Du finner både gratisarrangementer og poenggivende videreutdanninger.

Nettverksbygging og problemløsning er en naturlig del av hverdagen. Medlemskap i NITO gjør det enklere å finne løsninger og "vri om nøklene" vi som teknologer og ingeniører sitter med. Sammen skaper vi verdier og nye "månelandinger".

Fra hjemmekontor til månelanding – og høyere lønn

Hjemmekontor er blitt en ny standard for mange. Om du nettopp har startet i ny jobb og jobber hjemmefra er situasjonen kanskje veldig rar.

Det kan være vanskelig å få oversikt over både oppgaver og hvem man egentlig jobber sammen med. Kommunikasjon skjer på andre måter enn hva som var vanlig tidligere.

Husk at du har NITO-tillitsvalgte du kan snakke med om hvordan du har det og hva du mener du trenger for å kunne gjøre en god jobb.

Den tillitsvalgte vil også fortelle hva du har krav på og hvordan du skal gå fram for å få det.

Og om du ikke vet hva en tillitsvalgt er, så er det altså en valgt medarbeider, gjerne en kollega av deg, som er NITO-medlem. Hen representerer NITO-medlemmene på arbeidsplassen og er alltid i dialog med ledelsen om store og små saker som gjelder jobben din. 

De fleste medlemmene har en tillitsvalgt for NITO på sin arbeidsplass. Dette er en kjempefordel.

Når du vil opp i lønn bør du også snakke med din tillitsvalgte. Lønna di forhandles og bestemmes på din arbeidsplass.

Den som er tillitsvalgt kjemper for at du skal få høyere lønn og legger fram kravene på vegne av deg og de andre NITO-medlemmene.

Også juristene og lønnsforhandlerne i NITO står til din rådighet.

NITOs lønnskalkulator og lønnsstatistikk er et godt verktøy når lønn skal forhandles

Samarbeidet mellom arbeidsgivere (altså sjefene), arbeidstakerne (altså deg) og myndighetene (altså politikerne) er viktig. Dette samarbeidet har faktisk betydning for deg og din arbeidshverdag.

Også for lønna di betyr dette samarbeidet noe. Hva som kommer ut av sentrale lønnsforhandlinger legger ofte grunnlaget og påvirker din lønnsutvikling.

- Finner stadig flere goder med NITO

Venera Beqiri.jpg

- Å være medlem av NITO betyr å ha et sikkerhetsnett rundt seg om noe skulle dukke opp på arbeidsplassen.

Bli kjent med Venera Beqiri

Mer ferie, kortere arbeidstid, og høyere lønn? 

NITO påvirker hvordan framtidas ordninger for hjemmekontor, arbeidstid, feriedager, overtid, permisjoner og pensjon blir. Dette samarbeidet blir ofte kalt den norske modellen eller trepartssamarbeidet (altså de tre partene: arbeidsgiver, arbeidstaker, myndigheter).

Om du er NITO-medlem sørger vi for at nye goder og rettigheter også gjelder deg og at de blir godt ivaretatt og tilpasset deg på arbeidsplassen din.

Du er med på å forme verden

NITO er også ingeniørenes stemme i samfunnsdebatten både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi snakker med politikere og myndigheter om det som er viktig for din bedrift og deg som ingeniør og teknolog. Vi jobber for en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Du kan være med å påvirke gjennom å bli tillitsvalgt eller å bli med i fagmiljøer, styrer og råd.

Slik kan du være med på å forme arbeidsplassen din, arbeidslivet og hverdagen, ikke bare din men for mange andre også. Som fagorganisert viser du solidaritet, er med på å skape trygghet og gode verdier – og bidrar til å gjøre verden til et bedre sted.

Ikke glem rabattene...

Som NITO-medlem har du selvfølgelig en mengde fordeler som også er bra for økonomien din. Husk å benytte deg av dem. Og så må du prøve fordelskalkulatoren, den hjelper deg med å få oversikt og du ser hvor mye du sparer på å bruke fordelene. Blant dem er gratis legehjelp, gode priser på forsikring og banktjenester, rabatter på sportsutstyr og elbillader. 

Bli medlem nå

Se alle medlemsfordeler