ung kvinne penger liste.jpg
Illustrasjonsbilde Foto: Getty images 

Tallene kommer fra en nylig utviklet SSB-statistikk laget for NITO om lønnsnivå i relevant jobb ved siden av studiene for ingeniør- og teknologistudenter.

Statistikken sammenligner lønnsnivå blant studenter som er i samme utdanningsløp. Gjennomgående er lønnsforskjellene på 40 - 60.000 kroner årlig, selv innenfor samme kategori av studenter.

- Tallene er bekymringsfulle. Det er særlig trist at det gjelder unge mennesker, ofte i sine første relevante jobber ved siden av studiet. Vår frykt er at disse lønnsforskjellene videreføres inn i det etablerte arbeidslivet, sier Groenhof.

Lik lønn for likt arbeid

Tallene viser gjennomgående lønnsforskjeller i favør av menn i nesten alle kategorier av utdanningsløp. Det kan være at valg av type deltidsjobb spiller inn selv om studentene er i samme type studie, men Groenhof mener likevel arbeidsgivere har et stort ansvar.

- Årsakene til lønnsforskjellene kan være sammensatt, men virksomhetene skal gi lik lønn for likt arbeid. Arbeidsgiver bør tenke på at unge har mindre erfaring med å kreve lønn. Det hviler et stort ansvar på de som tilbyr jobber å gi riktig lønnsnivå uavhengig av kjønn, og ikke videreføre lønnsforskjeller som hører fortiden til, sier Groenhof.

Jan Pieter liste.jpg
Direktør for forhandling og arbeidsliv i NITO, Jan Pieter Groenhof

Bedriftene må jobbe for likestilling

I 2020 trådte aktivitets- og redegjørelsesplikten i kraft for mange norske virksomheter. Plikten omfatter blant annet lønns- og arbeidsvilkår og skal sikre at tiltak blir igangsatt ved skjevheter og diskriminering.

- Aktivitets- og redegjørelsesplikten stiller krav til virksomhetene om å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi mistenker at noen arbeidsgivere glemmer at plikten også omfatter midlertidig ansatte og deltidsansatte.

- Det handler ikke bare om å redegjøre for dagens situasjon, men de har faktisk en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling, sier Groenhof.