NITOs lønnsstatistikk for 2020 viser at 25 % av nyutdannede ingeniører i privat sektor ikke får betalt time for time for overtidsjobbing. Denne andelen burde vært null, mener NITOs advokat, og peker på at nyutdannede i ytterst få tilfeller vil tilfredsstille kravene til unntak i arbeidstidsbestemmelsene, som er ansatte i ledende stillinger og ansatte i såkalte "særlig uavhengige stillinger".

Få nyutdannede går rett inn i lederjobber eller stillinger som er særlig uavhengige i lovens forstand.


– Det er usannsynlig at nyutdannede går rett til lederstillinger eller får særlig uavhengige stillinger. Derfor bør andelen uten overtidsbetaling blant nyutdannede være nær null. Når en av fire ikke får overtidsbetaling er noe galt.


Kan omgjøres

- Bør nyutdannede ta opp problemstillingen med arbeidsgiveren?


– Jeg vil nok ikke råde nyutdannede til å ta dette opp direkte, for eksempel i et jobbintervju. Det innebærer at de krever at arbeidsgiveren må endre en innarbeidet praksis og det ønsker arbeidsgiveren selvsagt ikke å gjøre, sier Rydne.


I en slik situasjon kan dette føre til at søkeren ikke får jobben eller får fortsette etter at prøvetida er over. Å signere på en kontrakt uten rett til overtid betyr likevel ikke at man frasier seg overtidsbetaling "for alltid" - altså i hele perioden man er ansatt i den aktuelle virksomheten.


– Hvis du signerer på at du unntas fra bestemmelsene er det ikke nødvendigvis bindende. Dersom man senere kan påvise at unntaket er ulovlig, er denne delen av avtalen ugyldig, sier NITO-advokaten.