Gå til innhold

NITO Personforsikring

Ingen kan forsikre seg mot sykdom, ulykker og dødsfall, men NITO Personforsikring gir økonomisk trygghet for deg og familien i en ellers vanskelig situasjon. Forsikringen består av to valgfrie dekninger: Livsforsikring og Uføreforsikring Ekstra.

Illustrasjonsbilde av mor og datter som klemmer. Foto: Tryg

G = Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet i folketrygden, ofte skrevet som G, brukes for å beregne norske trygde- og pensjonsytelser. Grunnbeløpet reguleres av Stortinget hvert år i takt med forventet lønns- og prisutvikling, med virkning fra 1. mai.

Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2024 er 124 028 kroner.

Online psykisk helsehjelp er inkludert i NITO Personforsikring

Alle med NITO Personforsikring får psykisk helsehjelp gjennom digitale selvhjelpsprogrammer med veiledning og oppfølging inkludert i sin forsikring.

Tankefull mann sitter med pc på fanget. Foto: Tryg

Er du riktig forsikret? Snakk med oss

NITOs forsikringssenter kan ta en gratis gjennomgang av dine forsikringer og gi gode råd for å sikre at du er dekket på beste måte.

 

Forsikringssenter 2024 C.jpeg