Gå til innhold

NITO Ulykke Grunnforsikring

En ulykke kan like godt skje på fjelltur som på vei til jobb eller skole. Blir du skadet på grunn av en ulykke, kan en ulykkesforsikring gi erstatning for utgifter til medisinsk behandling og for varig medisinsk invaliditet.

Jente med hjem som skal klatre.  Foto: NITO

Er du riktig forsikret? Snakk med oss

NITOs forsikringssenter kan ta en gratis gjennomgang av dine forsikringer og gi gode råd for å sikre at du er dekket på beste måte.

 

Forsikringssenter 2024 C.jpeg