Gå til innhold
Medlemsfordeler

Kan du leve godt av halv inntekt

Du forsikrer bolig, bil og ting du er glad i. Men hva om noe skjer med deg? Trenger jeg livsforsikring?

I 2016 var det ca 1900 husbranner i Norge, samme år ble det om lag 30.000 nye mottakere av uføretrygd. Det er altså langt større risiko for at du mister evnen til å jobbe enn at huset ditt brenner. Det gjør at vi bør stille spørsmålet: Har du sikret deg mot økonomiske konsekvenser ved eventuell arbeidsuførhet?

Som medlem i NITO skal du vite at du har svært gode priser på helse- og livsforsikringer. Det kan være lurt å ta en prat med NITOs forsikringspartner Gjensidige for råd og veiledning.

VELG NITO Helse- og livsforsikringer

Kraftig fall i inntekt

- Hvis du blir arbeidsufør, må du belage deg på et kraftig fall i inntekt. Jo høyere lønn du har i dag, jo større blir gapet mellom den og det du kan få i uføretrygd og andre ytelser, konstaterer produktsjef Carl Fredrik Hirsch i Gjensidige.

Som 100 prosent ufør vil uføretrygden dekke 66 prosent av inntekten din, opp til et tak på 6 G. Dermed er maks uføretrygd 371.000 kroner, eller ca 31.000 kroner i måneden før skatt. Tjener du 750.000 kroner i dag, vil du altså miste halve inntekten din.

- Noen vil kunne leve greit på uføretrygd, men veldig mange kan bli nødt til å selge hjemmet sitt og senke levestandarden for å klare seg, sier Hirsch. Han mener flere bør bli bevisst dette scenarioet. 

Forsikringsordninger gjennom jobben

Jobber du i offentlig sektor, vil du ha en uførepensjon i tjenestepensjonen på tre prosent av inntekt pluss ¼ av G. Mange arbeidsgivere i det private tilbyr lignende ordninger og/eller engangsytelser.

Det er svært viktig at du undersøker nøyaktig hva dette innebærer for deg. Blir summen av uføretrygd fra NAV og uførepensjon fra arbeidsgiver stor nok til at du kan betale lån og opprettholde den levestandarden du ønsker?

Hvis jeg dør, hvor mye får de etterlatte?

- Hvis du dør, er det en enorm belastning for de etterlatte – potensielt også økonomisk. Det er dramatisk hvis en husholdning som er basert på to inntekter må klare seg på én, sier Hirsch.

- Jobber du i offentlig sektor kan ektefellen eller samboeren din få opptil 936.000 kroner (10 G) til nedbetaling av gjeld (tall per 2017). Med tanke på boligprisene mange steder i landet, er dette å regne som en lav sum.

- I det private er det store variasjoner i ordningene bedriftene tilbyr. Det beste rådet er at du undersøker hva du har gjennom jobben. Mange finner ut at forsikringen på jobben gir en lavere utbetaling enn de trodde. Da er det smart å vurdere private forsikringer i tillegg, sier Hirsch.

Spørsmål om helse- og livsforsikringer du må få svar på:

  • Hvor stor er forsikringssummen på uføreforsikringen/uførepensjonen?
  • Gjelder livsforsikringen både på arbeid og i fritid?
  • Dekker livsforsikringen både ulykke og sykdom?
  • Blir utbetalingen mindre etter hvert som jeg blir eldre?
  • Kan jeg velge hvem som skal motta utbetalingen?

Hvem trenger helse- og livsforsikring:

Forsikring ved uførhet og død er spesielt viktig for deg som

  • har høy gjeld uansett alder
  • har forsørgeransvar
  • er gift/samboer og har særkullsbarn som har rett på straksarv ved dødsfall
  • er ung og har liten opptjening i folketrygden

Helse- og livsforsikringer du trenger:

Uførepensjon

Månedlige utbetalinger til du kan jobbe eller går over til alderspensjon.

Kjøp Uførepensjon

NITO Uføreforsikring Pluss

Skattefrie månedlige utbetalinger og engangsutbetaling av resterende forsikringssum ved varig arbeidsuførhet.

Kjøp NITO Uføreforsikring Pluss

NITO Livsforsikring

Skattefri engangsutbetaling til etterlatte

Kjøp NITO Livsforsikring

Les mer om NITOs helse- og livsforsikringer

Se alle dine medlemsfordeler

Aktuelle saker om dine medlemsfordeler

Publisert: Sist oppdatert: