NITO-logo-gronn-rgb-NT-01208_500.jpg  

Formål

Stipendene skal benyttes til kompetanseutvikling til beste for NITOs medlemmer i privat sektor (NHO-området) og etter avtale med bedriftene.

Kompetanseutviklingen kan skje ved formaliserte kurs, videreutdanning eller formalisert opplæring.

Hvem kan søke

 • NITO-medlemmer ansatt i bedriften hvor overenskomsten mellom NITO og NHO er gjort gjeldende.
 • Både enkeltmedlemmer og grupper av medlemmer.

Hvor mye kan du søke

Den maksimale sum for enkeltstipend er kr. 25 000.

 • Det tildeles stipend maksimum én gang til et studium.
 • Søkere som ikke tidligere har mottatt stipend blir prioritert.
 • Stipendet tildeles for å dekke pensumbøker og litteratur samt studieavgift. Elektroniske hjelpemidler som PC samt tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Hva skal søknaden inneholde

Søknad om stipend skal inneholde:

 • Planlagt kompetanseutvikling
 • Begrunnet og eventuelt dokumentert behov for den ønskede kompetanseutvikling
 • Hvilken tidsramme som er aktuell
 • Enkelt budsjett
 • At arbeidsgiver er konferert vedrørende innhold og opplegg for kompetanseutviklingen
 • På hvilken måte arbeidsgiver selv vil gi støtte til dette. 

Det er et krav at også arbeidsgiver bidrar økonomisk.

Retningslinjer for tildeling av kompetanseutviklingsstipend NHO-området

Før søknad sendes, bør søker nøye gjennomgå stipendets retningslinjer slik at kriteriene for tildeling er kjent.

Retningslinjer for tildeling av kompetanseutviklingsstipend NHO - NITO, sist revidert 2020

Søknad sendes:
NITO, Forhandlingsseksjonen
e-post:
Merk e-posten "Kompetanseutviklingsstipend"

Søknadsfrist: 21. november 2023