Gå til innhold
Medlemsfordeler

Kompetanseutviklingsstipend 2019 - Privat avtaleområde – NHO

NITO deler ut kompetanseutviklingsstipend for 2019 til medlemmer ansatt i bedrifter innenfor NHO avtaleområde.

 

 

Formål

Stipendiene skal benyttes til kompetanseutvikling til beste for NITOs medlemmer i sine stillinger i NHO-bedrifter og etter avtale med bedriftene. Kompetanseheving ved kurs/etterutdanning eller annen relevant opplæring/utvikling som ivaretar bedriftens og den enkeltes interesser kan skje både eksternt og internt i bedriften.

Hvem kan søke

  • NITO-medlemmer i private bedrifter hvor Overenskomst og Hovedavtale mellom NITO og NHO er gjort gjeldende.
  • Både enkeltmedlemmer og gruppe av medlemmer kan søke.

Krav

  • Arbeidsgiver må være med og dekke deler av kostnadene ved kompetanseutviklingen.
  • Arbeidsgiver må være konferert vedrørende innhold og opplegg for kompetanseutviklingen.

 Retningslinjer for tildeling av stipend

Den maksimale sum for enkeltstipend er kr. 25 000.

Søkere som ikke tidligere har mottatt stipend blir prioritert.

Stipendet tildeles for å dekke pensumbøker og litteratur samt studieavgift. Elektroniske hjelpemidler som PC samt tapt arbeidsfortjeneste dekkes ikke.

Før søknad sendes, bør søker nøye gjennomgå stipendets retningslinjer slik at kriteriene for tildeling er kjent.

Søknad sendes:
NITO, Forhandlingsseksjonen
e-post:
Merk e-posten "Kompetanseutviklingsstipend"

Søknadsfrist: 30. september 2019

NITO er opptatt av gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene

Se NITOs temasider om lønn og arbeidsliv

Publisert: Sist oppdatert: