Gå til innhold
Studenter leser sammen
Medlemsfordeler

Kunnskap, kompetanse og utvikling

I NITO er vi opptatt av livslang læring. I et arbeids- og samfunnsliv i stadig endring har alle mennesker behov for å tilegne seg kunnskap og kompetanse gjennom hele livet. Sjekk vårt kompetansehevende tilbud skreddersydd for ingeniører og teknologer.

Se alle kurs og arrangementer

Kompetanse er ferskvare og må vedlikeholdes kontinuerlig. Gjennom NITO skal du få et bredt, fleksibelt og variert kompetansetilbud tilpasset dine ønsker, behov og læreforutsetninger.

Prøv våre nettkurs, velg en sertifisering, ta studiepoeng i prosjektledelse eller delta på kurs innen ulike fagområder.

Som NITO-medlem får du minimum 1500 kroner i rabatt på utvalgte kurs og konferanser. Er du studentmedlem får du gratis restplass på fagkurs arrangert av NITO. Arbeidsledige kan søke om støtte til kompetanseheving på inntill 15.000 kroner.

NITO har kurs og arrangementer på mange fagområder

 Engasjer deg i våre fagmiljøer og fagnettverk 

Som medlem har du mulighet til å delta i ett eller flere fagnettverk. Dette er helt gratis og en god arena for å spisse fagkompetansen din og bygge nettverk.

SE våre fagnettverk

Kurs i ledelse og prosjektledelse

Aktuelle kurs innen IKT

Andre relevante kurs innen laboratoriefag