Gå til innhold
Medlemsfordeler

NITOs kontingentsatser i 2018

Hva koster det å være medlem?

 

Priser

Yrkesaktivt medlemskap

 

Bli medlem

388,- per mnd.

(4656,- per år)

Skattefradrag

 

Ordinær fagforeningskontingent er fradragsberettiget. For 2018 kan du trekke fra inntil kr 3850,- av din skattepliktige inntekt. NITO innrapporterer fagforeningskontingenten direkte til skattemyndighetene for deg hvis du er registrert med personnummer hos oss.

BFI-kontingent og pensjonistkontingent er ikke fradragsberettiget.

Redusert stilling inntil 50 %

Doktorgradsstipendiat regnes som 50 % deltid 

194,- per mnd.

(2328,- per år)

Redusert stilling inntil 75 %

291,- per mnd.

(3492,- per år)

Tillegg BFI-medlem

Må betales ved redusert stilling

39,- per mnd.

(468,- per år)

Pensjonistmedlemmer

466,- per år

Pensjonistmedlemmer over 80 år

Fritak

Uførepensjon  

466,- per år

Etterutdanning

Ikke-teknologisk videreutdanning 

300,- per år

Studentmedlem

Bli medlem

300,- (hele studieperioden) 

Student opptrapping

(Gratis ut eksamensåret, betinger studentmedlemskap)

  • 1. år 75 % rabatt 
  • 2. år 50 % rabatt 
  • 3. år 25 % rabatt
  • 4. år Full kontingent 

 

Nyutdannet medlem

(Gratis ut eksamensåret, rabatten gjelder i to år etter avgangseksamen)

  • 25 % rabatt i to år

 

Medlemskap ved utenlandsopphold

Skal du flytte til utlandet i en periode? Vi tilrettelegger ditt medlemskap om du skal jobbe, studere, reise eller annet.
Vi hjelper deg - ta kontakt med oss

 

 

Nordisk Gjestemedlemskap

Innvilges for et år av gangen 

Fritak

 

Ulønnet foreldrepermisjon

Send inn dokumentasjon m/bekreftelse fra arbeidsgiver.

Fritak

Arbeidsledige eller permittert

Fritak

Arbeidsavklaring

Fritak

Førstegangstjeneste

Send inn søknad m/dokumentasjon på dagpenger

Fritak

Sykepenger

(Anses som lønn)

Full kontingent

Foreldrepermisjon m/lønn

Full kontingent

Foreldrepermisjon u/lønn

Fritak

Har du blitt pensjonist, student eller har din yrkessituasjon endret seg?

Husk å gi oss beskjed, slik at vi kan endre til riktig status på ditt medlemskap og sikret at du får de fordelene som gjelder for deg.

Les mer om regler for redusert kontingent og kontingentfritak.