Gå til innhold
Forvirret mann. Foto: Getty Images
Medlemsfordeler

Riktig pris og flere unike NITO-fordeler er bedre enn uklart kundeutbytte

NITOs nye samarbeidspartner på forsikring gir god pris, gode vilkår og tilgang på ekstra fordelsprogram allerede fra første private skadeforsikring. Dette er mer verdt enn et eventuelt kundeutbytte. Fordelene ved å bytte til Tryg er mange.

Hva er egentlig kundeutbytte? Kunne jeg ikke bare fått lavere pris med en gang? Hvorfor betale mer nå og kanskje senere få tilbake noe av det jeg har betalt for mye?

NITOs tidligere partner på forsikring, Gjensidige, har en ordning som gir kundeutbytte til sine kunder. Kundeutbyttet er avhengig av årsresultatet i selskapet og varierer fra et år til et annet. Det er Gjensidigestiftelsen som fastsetter kundeutbyttet ut fra det aksjeutbyttet stiftelsen eventuelt mottar for sine aksjer i Gjensidige.

Noen NITO-medlemmer kan være bekymret for å miste et eventuelt kundeutbytte om de bytter forsikringsselskap. I NITOs anbudsprosess kom Tryg desidert best ut og er derfor blitt NITOs nye samarbeidspartner på forsikring.

Svært mange NITO-medlemmer har allerede byttet til Tryg og flere av disse gir uttrykk for at de oppnår bedre vilkår til lavere pris. Når man også tar med alle fordelene som ligger i fordelsprogrammet Tryg Pluss, er det få som savner et mulig kundeutbytte.

NITOs mål er bedre vilkår til lavere pris

NITO har alltid jobbet for at forsikringene skal ha best mulig vilkår til lavest mulig pris. Hvorfor «låne» Gjensidige penger ved å betale «for mye» i premie, for så i ettertid få noe av premien tilbake i form av kundeutbytte?

I praksis «låner» Gjensidige medlemmets penger i nesten 1,5 år. Når «lånet» tilbakebetales som kundeutbytte, er det i tillegg skattepliktig med 23 prosent utbytteskatt for 2018.

Fakta om kundeutbytte

  • Kundeutbytte utbetales på en del av Gjensidiges overskudd til kunder av Gjensidige.
  • Størrelsen på kundeutbyttet beregnes ut fra hvor mye du innbetalte i premie for kalenderåret, altså på det beløpet du per 31.12.2018 har innbetalt i premie i løpet av 2018.
  • Kundeutbytte er skattepliktig. For 2018 er skatt på kundeutbytte 23 prosent. Vær også klar over at du betaler «skatt på skatt». Det vil si at premien betales av allerede beskattede penger. Når du får tilbakebetalt «for mye innbetalt premie» i form av kundeutbytte, må du igjen skatte av dette (nå utbytteskatt).
  • Størrelsen på kundeutbyttet er ulikt fra år til år. Det er generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen som hvert år beslutter om de skal gi sitt aksjeutbytte videre til skadeforsikringskundene.
  • Vær oppmerksom på at for å kunne få kundeutbytte i 2019 for forsikringer du hadde i Gjensidige i 2018, behøver du kun å ha èn forsikring i Gjensidige den 8. mai 2019.

30 prosent rabatt på forsikring

Få god forsikring til god pris. Allerede fra første private skadeforsikring får du 30 prosent rabatt hos Tryg, og får deres fordelsprogram Tryg Pluss med:

  • Tryg Omsorg - ti timer gratis psykologhjelp
  • Tryg Bolighjelp
  • Tryg ID

30 prosent på private skadeforsikringer

Om Tryg

Tryg er Nordens nest største skadeforsikringsselskap og har en historie helt tilbake til år 1731.

Selskapet strekker seg langt for å ivareta NITO-medlemmene – svært god pris, svært gode vilkår.

Trygs livbøyer langs hele kysten og inntil vann og fjorder er et godt Tryg-kjennetegn. Tryg står også bak Natteravnene.

Bli bedre kjent med Tryg

Har du avgitt samtykke til våre nye samarbeidspartnere på forsikring og bank?

Gå ikke glipp av dine medlemsfordeler.

Sjekk dine samtykker

Publisert: Sist oppdatert: