Gå til innhold
Personer som prater om pensjon. Foto:  Tom Haga
Medlemsfordeler

NITO Egen pensjonskonto – enkelt, forutsigbart og trygt

I løpet av 2021 vil det bli iverksatt en viktig lovendring som åpner for at du selv kan bestemme hvor du ønsker at pensjonssparingen din skal forvaltes. NITO har kontinuerlig fokus på utvikling av gode økonomiske medlemsfordeler, og arbeider derfor nå med å utvikle NITO Egen pensjonskonto.

En lovendring har som formål å gi alle arbeidstakere i privat sektor bedre oversikt over sin pensjonssparing. Pensjon er din fremtidige lønn, men oppfattes av mange mer komplisert enn lønna som utbetales hver måned.

Du skal få kontroll og flere valgmuligheter rundt din fremtidige pensjon og du skal enkelt se oppspart pensjon både fra nåværende og tidligere arbeidsforhold.

Trygge og gode pensjonsløsninger er viktig for NITO-medlemmene. Vi arbeider derfor for å tilby gode løsninger gjennom hele arbeidslivet. At du bytter arbeidsgiver eller hvor din arbeidsgiver har plassert bedriftens pensjonsordning skal ikke by på utfordringer når du en gang trer inn i pensjonistenes rekker og lønna skifter navn til pensjon.

Når du nå får mulighet til selv å velge hvem som skal forvalte pensjonssparingen din, vil både pensjonsselskaper, banker og spareinstitusjoner sloss om din oppmerksomhet og din pensjon. Som NITO-medlem får du snart et tilbud som skal være enkelt å forstå og å forholde seg til: 

NITO Egen pensjonskonto

Vi har kommet langt i arbeidet med å utvikle NITO Egen pensjonskonto og arbeider nå med å finne den rette leverandøren og samarbeidspartneren.

Svært mange av NITOs medlemmer benytter allerede de økonomiske medlemsfordelene som tilbys og vi erfarer at mange av NITOs medlemmer er opptatt av detaljene i dem. Det er derfor viktig for NITO å velge en leverandør som vil betjene medlemmene på den måten vi vet medlemmene forventer å bli betjent, og som samtidig er gode på tekniske løsninger og kapitalforvaltning.

Når lovendringen trer i kraft, skal NITO Egen pensjonskonto være et attraktivt tilbud til medlemmene. Mer informasjon kommer etter hvert.

Medlemsfordeler

NITO-medlemmer har tilgang på markedets kanskje beste tilbud innen blant annet bank og forsikring.

Vi gir nyttig karriereveiledning og har et bredt kurstilbud som hever din kompetanse.

Se alle dine medlemsfordeler 

Sjekk hva du kan spare på å være NITO-medlem

Prøv fordelskalkulatoren

Aktuelle saker om dine medlemsfordeler