Gå til innhold
studentforsikring
Medlemsfordeler

NITO Studentforsikring inkludert i medlemskapet - tidligere ordning

Studentmedlemmer i NITO har mange fordeler. Du betaler et engangsbeløp på kun 350 kroner når du melder deg inn, og deretter er medlemskapet gyldig for hele studieperioden uten noen flere kostnader.

Medlemskapet inkluderer NITO Studentforsikring som dekker deg helt til du er ferdig med studiene. Dessuten har du gratis legehjelp inkludert i medlemskapet. Her er en oversikt over det som er inkludert.

Ny og forbedret studentforsikring til studiestart

Den nye forsikringen gjelder nyinnmeldinger fra 1. juli. Eksisterende studentmedlemmer blir konvertert til ny ordning fra 1. september. Nye fordeler i ny studentforsikring

Avgangsstudenter 2019 beholder samme forsikringsordning som i dag.

Dette inngår i studentforsikringen:

Tyveriforsikring av PC, mobiltelefon og nettbrett

Om du skulle være uheldig å bli frastjålet PC, mobiltelefon eller nettbrett, dekker forsikringen tapet med inntil 20.000 kroner per skadetilfelle.

For å få erstatning må tyveriet meldes til politiet. Ved skade er egenandelen ti prosent av skaden, minimum 1000 kroner. 

NITO Ulykkesforsikring for studenter

Forsikringen gir erstatning ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Den gjelder 24 timer i døgnet, 365 dager i året, hvor som helst i verden.

   Forsikringssum
Forsikringssum ved 100 % livsvarig medisinsk invaliditet Kr 1.000.000
Behandlingsutgifter
etter ulykkesskade
Inntil kr 50.000
Dagpenger ved sykehusopphold etter ulykkesskade Kr 400 per dag fra den 6. dagen du er innlagt på sykehus. Dagpenger utbetales i inntil 365 dager for samme ulykkesskade.

NITO WEB CLEANUP – FJERNING AV UØNSKET INFORMASJON PÅ NETT

Med Web Cleanup får du bistand til å fjerne uønsket og krenkende innhold fra nettet som er publisert om deg uten ditt samtykke. Du kan også få hjelp til å lukke falske profiler, samt råd og informasjon om nettbruk, regler, sikkerhetsinnstillinger og rettigheter.

NITO VERDISIKRING AV NØKLER OG VERDISAKER

Vi gjør det enklere å finne nøklene dine om de skulle bli borte. Du får to nøkkelringer som er merket med et unikt nummer som er knyttet til deg. Nøkkelringen har en tekst som oppfordrer den som finner nøklene til å legge dem i nærmeste postkasse. Nøkler som blir innlevert, sendes tilbake til deg.

I tillegg får du 26 klistremerker du kan sette på andre verdigjenstander. Det øker sannsynligheten for at de kommer til rette hvis de blir borte. 

Spørsmål om NITO Verdisikring og NITO Web Cleanup? Ring 81568609.

Produktinformasjon: NITO Studentforsikring Web Cleanup

Forsikringsbevis og -vilkår for NITO Studentforsikring 2019

Studentforsikringen gjelder så lenge du studerer teknologiske fag og har betalt kontingent. Ingen årlige tilleggskostnader.

 

Publisert: Sist oppdatert: