Gå til innhold
Finger peker på skjerm med bolig på. Illustrasjonsfoto: GettyImages
Medlemsfordeler

Videreutdanning i bygningsautomasjon (10 studiepoeng) – ingen deltakeravgift

NITO samarbeider med OsloMET om å tilby et spennende videreutdanningstilbud i bygningsautomasjon. OBS! Kurset er fulltegnet.

Nye regler under koronakrisen gir mulighet for utdanningspåfyll i permitteringsperioden. Kurset er åpent for alle, men spesielt permitterte ingeniører oppfordres om å vurdere tilbudet.

Finansiering fra myndighetenes bransjeprogram for elektrifisering gjør at det ikke er noen deltakeravgift, men alle studenter i Norge må betale semesteravgift i henhold til lov om Studentsamskipnader.  

Smarte tekniske løsninger effektiviserer og digitaliserer driften av byggene våre. Styring av energi og effekt gir reduserte driftskostnader og godt inneklima. Smarte omsorgsbygg gir valgfrihet for eldre og andre med omsorgsbehov. Kompetanse og flerfaglig systemintegrasjon gir gode automatiserte bygg.

Kurset bygger på emnet Bygningssimulering fra bachelorutdanningen Energi og miljø i bygg.

Hensikt

Kurset gir studentene grunnleggende kunnskap om styring og regulering av energitekniske anlegg i bygninger. Studentene skal lære grunnleggende teori om bygningsautomasjon, feltbus, protokoller, blokkdiagram, forskjellige typer av følere, regulatorer, pådragsorgan og aktuatorer.

Flerfaglig systemintegrasjon og faglig ledelse innen bygningsautomasjon inngår i alle tema.

 • 10 studiepoeng
 • 15 nettsamlinger på ca 3 timer (Zoom + andre verktøy for nettundervisning)
 • Total arbeidsmengde for studentene per nettsamling er på ca 15 timer
 • Studentene bør beregne arbeidsmengde ca 250 timer totalt
 • Ingen eksamen, men formativ mappevurdering for karaktervurdering
 • Løpende opptak fram til oppstart 
 • Oppstart av kurset er planlagt 15. juni (med forbehold)

Målgruppe

Kurset retter seg mot kandidater med bachelor- eller mastergrad, eller tilsvarende realkompetanse.

Læringsutbytte

Etter kurset skal deltaker ha kunnskap om rollen som teknisk systemintegrator (ITB-koordinator).

Les mer om læringsutbytte Energi og miljø i bygg – ingeniør - bygningsautomasjon

Opptakskrav

Opptakskrav er de samme som til bachelor ingeniørfag: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

 • Matematikk R1 + R2 og fysikk 1.
 • Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning eller
 • Toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/1999 eller tidligere) eller
 • Søkere med nyere godkjent teknisk fagskole (lov om fagskoleutdanning 2003) og R1 + R2 og FYS1.

Metode

Undervisningen er organisert ved at nettsamlingene gjennomføres på Zoom, med opptak. Arbeidsformen er nettsamlinger med oppfølgende læringsnotat og video med oppgaver og alle ser hva de andre leverer.

Vurderingsformen er formativ vurdering, med vurdering som læring.

Individuell veiledning til alle studenter, men det benyttes også en «feedback robot» som gir umiddelbar tilbakemelding til studentene. Studentene kan også samarbeide over nett slik at de opparbeider sitt personlige læringsnettverk.

Nettsamlingene gjennomføres på ettermiddag, med oppstart kl. 17.00.

OBS! Kurset er fulltegnet

Kontaktperson for opptak ved å kontakte Marit Sandvik, .

Bransjeprogram for elektrifisering: Norge klar for mer elektrifisering! OsloMET først ut i nytt utdanningssamarbeid

Se også Kompetanse Norge sin omtale av bransjeprogrammet og følg med på nye oppdateringer

Se også NITOs politikkområder:

Hev din kompetanse

NITO tilbyr en rekke kurs. Hvilket kurs passer best for deg?

Se vårt brede kurstilbud

Kurs innen miljø, klima og bygg

Publisert: Sist oppdatert: