1. Skaff deg prospekt og takst/tilstandsrapport med en gang du ser en bolig du er interessert i, det gir deg bedre tid til undersøke viktige forhold ved boligen.
  2. Les særlig takst/tilstandsrapporten nøye og ta kontakt med takstmann hvis det er noe du lurer på.
  3. Ikke la deg blende av flotte bilder og fin design på prospektet, undersøk eiendommen grundig.
  4. Vær spesielt oppmerksom på våtrom, både når du leser taksten og på visningen. Be om dokumentasjon på det som er gjort og se etter skader i fliser og fuger. Det kan være tegn på fuktskader i veggen bak flisene.
  5. Hvis boligen har rom som har endret bruksområde, for eksempel kjellerrom som har blitt til oppholdsrom eller loft som er innredet, sjekk dette nøye. Spør om bruksendring er byggemeldt.
  6. Hvis det er et hus: Gå rundt huset og se på utvendig kledning, vinduer, takrenner og likende og se etter fukt-/råteskader, setningsskader og skjevheter.
  7. Spør og grav, både til megler, takstmann og evt. eier. Det er viktig at du får skaffet deg så mye informasjon som mulig før du legger inn bud.
  8. Rett oppmerksomheten mot det som er dyrt å utbedre; våtrom, tak, drenering, elektrisk anlegg. Ikke tenkt på fargevalg, materiale på vegger og liknende.
  9. Tenkt nøye gjennom hva som kan komme som umiddelbar utgift og hva som vil påløpe som vedlikeholdsutgifter de nærmeste årene. Du bør ha en god buffer både for dette og for uforutsette utgifter.
  10. Bruk hodet, ikke hjertet, når du bestemmer deg! La ikke følelser overstyre fornuften.

Takstportalen gir deg en oversikt over takstmenn som er organisert i NITO

NITO-medlemmer har rett på 10 % avslag på veiledende pris, dersom de inngår en avtale gjennom portalen. Rabatten får de ved fremvisning av min side.

NITO fraskriver seg ethvert ansvar for de avtaler og oppdrag som inngås mellom kunde og takstmann.

Finn takstmann i NITO takstportal