Gå til innhold
Byggmester. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Som byggmester har du en unik bakgrunn og kan videreutdanne deg til å bli takstmann.
Bli NITO takstingeniør

Fra byggmester til takstmann

God byggteknisk kunnskap er selvfølgelig viktig for en takstmann, noe som gjør at stadig flere byggmestere utdanner seg innen takstyrket med suksess. Vi har møtt to som har utdannet seg til takstmann og fått tittelen takstingeniør gjennom medlemskap i NITO Takst.

Til nå er det ingeniørbakgrunn som har dominert blant takstmennene i Norge, men stadig flere byggmestere bruker kunnskapen sin til taksering.

Som byggmester kan du være godt egnet som takstingeniør. Din bakgrunn er unik.

- Det å være byggmester er en helt unik bakgrunn når man skal jobbe som takstmann. Da gjennomskuer man fort standarden på boligen og ser hvordan arbeid er utført, samtidig som vi har gode forutsetninger for å se hvilke vedlikeholdsbehov som kommer, sier Trond Bertelsen i Takstoppdrag AS i Bergen. - I tillegg er bakgrunnen veldig nyttig når man utfører boligsalgsrapporter.

- Jeg synes også at det å være byggmester er et kvalitetsstempel som er viktig og ta med seg inn i takstyrket, sier Bertelsen.

Etter endt takstmannutdanning hos NITO Takst startet han i 2009 sitt eget takstfirma. Omsetningen i firmaet øker jevnt og trutt, og det har blitt flere tusen oppdrag siden oppstarten.

Spennende og variert jobb

- Jeg valgte å bli takstmann fordi jeg ønsket å bruke mine byggtekniske kunnskaper på nye måter, og jeg er veldig fornøyd med valget. Ingen dager er like. Arbeidsdagen varierer fra befaringer og kontorskriving, til taksering av større eneboliger og små leiligheter. Noe av det mest spennende er likevel alle de forskjellige menneskene jeg møter i jobben som takstmann, fortsetter Bertelsen.

Se også: Hvordan bli takstmann og få karriere som takstingeniør

Omstilling

Å jobbe som byggmester i bygg- og anleggsbransjen er vel uten tvil mer fysisk belastende enn å jobbe som takstmann. For Yngve Simonsen fra Takstforum Troms AS var fysiske begrensninger en av grunnene som fikk han til å se på mulighetene for videreutdanning innen taksering.

- Jeg gikk gjennom en lang periode med fravær grunnet en belastningsskade i ryggen i tømrerjobben, og med en far som tidligere hadde drevet i takstbransjen var dette en naturlig vei for meg å se, forteller Simonsen, som er fjerde generasjon takstmann i familien.

Også han setter variasjonen i arbeidsdagen som takstmann høyt.

- Det mest spennende med yrket er etter min oppfatning å møte nye personer med ulike behov for å nyttiggjøre min kompetanse hver dag. Ingen dager er like, det gjør arbeidet interessant og givende.

Greit å etablere seg

Å etablere seg som takstmann har gått greit for de to byggmesterne, selv om veien til kundene er en litt annen enn tidligere.

- For å skaffe oppdrag er det i hovedsak snakk om å knytte til seg kontakter i forsikringsbransjen, banker og meglere. Man må jobbe aktivt for å etablere et godt renommé blant disse og befolkningen for øvrig, sier Simonsen.

- Punktlighet, rask respons, tilgjengelighet og ikke minst god kvalitet på rapportene er etter mitt syn de viktigste punktene for å lykkes i bransjen.

Nettverk er en fordel

I tillegg til kunnskap og dyktighet er det selvfølgelig en fordel å ha et stort nettverk. Bertelsen dro nytte av bekjente da han etablerte seg, før han i 2009 startet for seg selv i Takstoppdrag AS.

- Jeg fikk i starten tilbud om kontor i et takstfelleskap gjennom en jeg kjente fra byggmesterskolen, og takket ja til det. Det er fint å kunne dele meninger og samarbeide i fellesskap, og det var veldig nyttig da jeg var helt fersk. Jeg prøvde å kontakte flere meglerkontorer for samarbeid, og selv om dette var litt vanskelig i starten fikk jeg til slutt innpass hos flere meglere, sier Bertelsen.

Kvalitet og service

Begge de to takstmennene vet naturligvis at bakgrunnen som byggmester alene ikke er nok. De setter kvalitet og service som en hovedfaktor for å kunne skaffe seg, og opprettholde, en god kundeportefølje.

- Yrket som takstmann er som jeg forventet, men lange ordrereserver er imidlertid en sjeldenhet. De fleste som ønsker takst, ønsker denne snarest mulig og har ikke tid til å vente nevneverdig lenge på takstmann. Vi tilstreber oss derfor rask respons med påfølgende rask leveringstid til markedets beste pris. Dette tror jeg gir oss et fortrinn ved valg av takstmann i markedet, sier Simonsen fra Takstforum Troms AS.

Bertelsen i Takstoppdrag AS er enig i at service er viktig og at rapportene skal være nøyaktige.

- Jeg har hele tiden vært bevisst på at jeg må skrive gode og utfyllende rapporter, og i tillegg være serviceinnstilt for å lykkes som takstmann. Fokus på dette har etter hvert gitt meg en stor kundeportefølje, sier Bertelsen.

Fornøyd med utdanningen

Både Bertelsen og Simonsen har tatt utdanningen sin gjennom NITO Takst, og de er ikke i tvil om at det er viktig å ha både en god utdanning og en organisasjon i ryggen.

- NITO Takst hadde etter mitt syn det beste utdanningssystemet, til best pris, på markedet. Jeg har etter hovedkurset tatt kurs innen de fleste godkjenningsområdene og er godt fornøyd med kvaliteten. Jeg synes NITO Takst er en meget god merkevare som borger for kvalitet, samtidig som de har de rimeligste avgiftene både for bruk av skjematur og ikke minst kostnader til  kursing og videreutdanning.

- Regelmessig kvalitetssikring og kompetanseutvikling, høy etisk standard og landsdekkende aktivt nettverk er også gode grunner at vi i Takstforum Troms er medlem i NITO Takst, sier Simonsen. 

Videreutvikling og praktisk støtte til å bli enda bedre er viktig også for Bertelsen. - NITO Takst er en framtidsrettet takstorganisasjon som alltid ønsker å videreutvikle seg, noe vi også ønsker å gjøre. De har det beste dataverktøyet med Webtakst, og jeg synes det er veldig praktisk at så lenge man har internettilgang kan man skrive takster på hjemmekontoret, på kontoret, eller på hytta for den saks skyld. De besvarer henvendelser raskt, enten det er faglige spørsmål eller datasupport.

- Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på at skjemaene i NITO Takst også er oversiktlige for kundene, sier Bertelsen. Han ble DNV-sertifisert i 2014 og peker på viktigheten av etterutdanning for å opprettholde og videreutvikle kompetansen sin.

Ser lyst på fremtiden

I Takstoppdrag AS har pila pekt oppover siden det første driftsåret, og bedriften har nå både regnskapsfører og sekretær ansatt på deltid for å hjelpe til i veksten.

- Det første året hadde jeg en regnskapsfører ansatt på deltid, og i 2011 kom en sekretær med på laget. Omsetningen har stabilisert seg de siste årene grunnet familieforøkelse, men jeg har en vesentlig høyere inntekt nå enn jeg hadde som byggmester.

- Med tre små barn klarer jeg ikke ta unna flere oppdrag. Det hender at jeg må takke nei til oppdrag grunnet for lite kapasitet, spesielt i høysesong, forklarer Bertelsen.

Simonsen overtok ansvaret som daglig leder i Takstforum Troms AS i januar 2012, og også her har de sett seg nødt til å ansette flere folk. En takstingeniør til har kommet på plass, ansettelse av sekretær er under planlegging.

- Hvis jeg skal se fem år framover i tid, så tror jeg vi driver med det samme, men har enda flere ansatte i selskapet. Det er moro at vi vokser, og jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal fortsette å vokse, avslutter Simonsen.

Se alle kurs fra NITO

Se NITO Takst sine øvrige nettsider