Gå til innhold
Takstingeniør, håndtrykk. Illustrasjon: Shutterstock
Bli NITO takstingeniør

Hva gjør en takstmann?

Å jobbe som takstmann/takstingeniør gir en variert hverdag med spennende utfordringer. Med vår takstutdanning kan du bruke din byggfaglige bakgrunn på nye måter.

Takstingeniør er det samme som takstmann, men som medlem i NITO Takst får du da i tillegg tittelen takstingeniør. Takstingeniøren har en unik rolle i samfunnet. Ingen annen profesjon ivaretar behovet for å vurdere en eiendoms faktiske verdi basert på dens tekniske standard og markedet i området. 

Om yrket

Å taksere betyr å verdsette, og som takstingeniør er jobben din å sette verdi på noe. Ved boligsalg er det takstingeniøren som takserer og lager en tilstandsanalyse som forteller hvilken stand boligen er i. 

Ved skader på fast eiendom er det en takstingeniør som fastslår kostnad for å rette opp skaden. I byggekonflikter og tvister blir takstingeniøren ofte hentet inn som tredjepart.

  • Verditaksering av boliger og eiendommer
  • Tilstandsanalyse av boliger
  • Taksering av skade på bygninger og løsøre, for eksempel biler, maskiner, og annet
  • Taksering av industrimaskiner

Takstingeniøren jobber også med lover og regler. En del av arbeidshverdagen innebærer saksbehandling og administrative oppgaver. 

Personlige egenskaper

Som takstingeniør må du ha interesse for bygg og tekniske detaljer. Du må være ærlig og kunne fungere som en nøytral part. Evne til å omgås og kommunisere med andre mennesker er viktig. 

Hvordan jobber takstingeniøren?

En takstingeniør er ofte selvstendig næringsdrivende eller ansatt i en mindre bedrift. Ved salg av bolig er det takstingeniøren som fastsetter pris. Forsikringsselskaper bruker også takstmenn når de skal bestemme omfanget av en skade. Ved boligtvister kan du få oppdrag som byggesakkyndig i retten. 

Se intervju med to av våre medlemmer:
Fra byggmester til takstmann

 

Start din utdanning nå

Se NITO Takst sine øvrige nettsider