Gå til innhold
Bli NITO takstingeniør

Inntakskrav i NITO Takst

NITO Takst stiller strenge krav til sine medlemmer og til hvem som kan kalle seg NITO takstingeniør. Medlemmene har minimum byggteknisk ingeniørutdanning og/eller mesterbrev, samt lang og bred erfaring innen byggtekniske fag. De har gjennomført NITO Takst sin grunnopplæring i samarbeid med Høgskolen i Bergen. Våre takstingeniører er forpliktet etter instruks og etiske regler, og må ha godkjent ansvarsforsikring.

Inntakskrav

For å søke medlemskap i NITO Takst må du oppfylle følgende krav:

  • Utdannet sivilingeniør/høyskoleingeniør bygg, mur-/tømmermester med minimum fem års praksis, sivilarkitekt/arkitekt, eller fullført byggteknisk fagskole.
  • Dokumentasjon på formell byggteknisk utdanning oversendes NITO Takst.
  • Gjennomført NITO Takst sitt innføringskurs i taksering, samt bestått ett av våre hovedkurs, eller gjennomført NITO Takst sitt konverteringskurs (for deltakere med takstutdannelse fra andre takstorganisasjoner).
  • Medlemskap i NITO Takst krever medlemskap i NITO.

Fullført takstutdanning gir alle som oppfyller inntakskravene ovenfor mulighet til å bli medlem i NITO.

Medlemskap og priser

Dine medlemsfordeler i NITO og NITO Takst

– Du er takstmann, men får i tillegg tittelen takstingeniør. Velkommen til NITO Takst!

NITO Takst arrangerer en rekke relevante kurs – se tilbudet

Se øvrige sider om NITO Takst