Gå til innhold
Bli NITO takstingeniør

Om NITO Takst

NITO Takst er organisasjonen for takstingeniører. Medlemmene har minimum byggteknisk ingeniørutdanning og/eller mesterbrev, samt bred erfaring i byggtekniske fag. De har gjennomført NITO Takst sin grunnopplæring i samarbeid med Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet. Våre takstingeniører er forpliktet til å følge instrukser og etiske regler.

Bli medlem av NITO Takst

Etableringen av NITO Takst

Inntil 1990 eksisterte det bare én takstorganisasjon i Norge; Norges Takseringsforbund. I tillegg førte Kredittilsynet liste over såkalte godkjente takstmenn. Denne listeføringen opphørte mot slutten av 1980-tallet og dermed fikk mange NITO-medlemmer problemer med å fortsette utøvelsen av takstyrket.

På dette tidspunktet var det nærmest et krakk i boligprisene i Norge. Takstmennene hadde problemer med å følge prisraset og av den grunn var markedets tillit til takstmannapparatet på et lavmål. Dette tilsa at det skulle være muligheter og behov for en ny organisasjon innen takstbransjen dersom konseptet og produktet var nytt og godt.

NITO valgte i 1991 å etablere en konkurrerende takstorganisasjon. Denne fikk navnet NITO Takst og ble svært godt mottatt i markedet. Medlemmer fikk tittelen takstingeniør. 

Stadig flere medlemmer

Siden oppstarten har medlemstallet i NITO Takst steget fra 220 til rundt 550. I en bransje som har vært uoversiktlig og svært sammensatt, har NITO Takst framstått som et kvalitetsmerke med sikring av faglig kompetanse og pålitelighet.

Finn takstmann på finntakst.no

Gjennom etableringen av administrasjonen NITO Takst Service AS vil organisasjonen sterkere kunne opprettholde det gode merkenavnet. 

Navnet NITO Takst er godt etablert i bransjen og hos forbrukere.

Fokusområder for NITO Takst:

  • Videreutvikle vårt eget takstverktøy; WebTakst 2014. Vi ønsker økt brukervennlighet, mer sikkerhet, god kommunikasjon og kvalitetssikring.
  • Forbedre taksttjenestene ved å tilby god takstutdannelse i samarbeid med Høgskolen i Bergen.
  • Forbedre taksttjenestene gjennom obligatorisk etterutdannelse for medlemmene. Dette omfatter jevnlige tester av medlemmenes kompetanse. NITO Takst er alene om å gjennomføre dette. Slik kan vi nå vårt mål om at NITO Takst skal ha de best kvalifiserte takstmennene.
  • Tydeliggjøre at kvalifiserte taksttjenester er en god investering for alle. Vi driver et utstrakt arbeid overfor myndigheter og i markedet. 
NITO Takst skal være den beste takstorganisasjonen i Norge. Vi skal ligge i front i utviklingen av nye produkter.

Våre medlemmer har tilgang til databaser med faglig stoff og nyheter, dette gjør at de holder seg oppdatert.

Medlemmene må med jevne mellomrom avlegge skriftlige tester for å bekrefte sin faglige kompetanse. NITO Takst vil på denne måten kunne tilby bedre og mer gjennomarbeidede produkter til forbrukeren enn det våre konkurrenter kan.

 Etiske regler for medlemmer i NITO Takst

 

Publisert: Sist oppdatert: