Vi har et eget utvalg som har ansvar for planlegging av samlinger og temamøter for NITO Ung-gruppen. Arrangementene skal ha et teknologisk og ingeniørrelatert fokus, men bygges på en sosial plattform. Ta gjerne kontakt hvis du har tips eller innspill til tema:

Utvalg 2023
Leder:
99257359
Medlem:
45887584