Gå til innhold
Organisasjon

Årsmøter er nettverk, oppdatering, innflytelse og demokrati – en viktig møteplass

Årsmøtet er arenaen du som NITO-medlem kan påvirke NITOs politikk og hvilke saker som settes på dagsorden. Her velges tillitsvalgte som skal lede NITO-gruppa eller avdelingen framover.

klasseromsoppsett klapp web.JPG

Oversikt årsmøter og andre arrangementer

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med bachelor, master og høyere grad. Gjennom medlemskapet i NITO har du et apparat som jobber med lønns- og arbeidslivsspørsmål, forhandlinger og juridisk hjelp. I tillegg hjelper tillitsvalgte medlemmer hver dag i vanskelige samtaler med sjefen og i forhandlinger.

NITO er en medlemsorganisasjon hvor du er med og bestemmer. Demokratiet i NITO går gjennom 19 lokale avdelinger. Hvilken avdeling du tilhører, avhenger av hvor du arbeider. 

Årsmøte i NITO-avdelingen din

Demokratiet i NITO går gjennom avdelingene. På avdelingenes årsmøter kan du som medlem enten la deg representere av bedriftsgruppa di eller du kan møte selv.

Tillitsvalgtes roller og oppgaver

Årsmøtet velger et avdelingsstyre og hvem som skal representere avdelingen på NITO-kongressen, som er NITOs høyeste bestemmende organ.

Årsmøter er nettverk og oppdatering. Årsmøter er innflytelse og ansvar. Årsmøter er formalia og demokrati.

Årsmøte i NITO-gruppa på jobben

Fra januar til mars er det årsmøtetid. Ikke bare i avdelingen din, men også i NITO-gruppa di der du jobber. Et årsmøte er en god anledning til å ta en avstemming av fjoråret og velge eller fornye tilliten til din tillitsvalgt for året som ligger foran.

Her kan man ta opp viktige saker du er opptatt av på arbeidsplasser, slik at man i fellesskap gjennom den tillitsvalgte kanskje kan være med å påvirke arbeidet videre.

Årsmøtene i bedriftsgruppene avholdes primært før årsmøtet i NITOs lokale avdeling. Mange bedriftsgrupper har medlemmer i ulike lokalavdelinger og må derfor koordinere årsmøte med tanke på dette. 

Oversikt lokale avdelinger

Hvorfor fagorganisere seg?

Det er mange gode grunner til at du skal organisere deg, og hvorfor du skal velge NITO.

Sjekk hvorfor du skal være fagorganisert

NITO satser på fag

NITO har flere fagnettverk, disse styres og driftes av NITOs fagutvalg.

Fagutvalgene er rådgivende organ underlagt NITOs hovedstyre som skal gi innspill og råd i utvikling av faglige tilbud og fagpolitiske saker.

Det betyr at fagutvalgene skal være en pådriver og høringsinstans for bransjen og fagene. Det jobbes for at fagnettverkene skal være en arena der NITO-medlemmer kan dele sin erfaring og søke rådgivning hos sine bransjekollegaer.

Meld deg inn i et av våre fagnettverk

Publisert: Sist oppdatert: