Gå til innhold
Organisasjon

NITO Buskerud

NITO Buskerud er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret NITO Buskerud mai 2019.jpg
Avdelingsstyret i Buskerud (fra venstre): Gro Henriksen Bråthen, Lise Mørkås, Vivi-Ann Tennfjord, Trond Olsen, Christian Egil Follstad, Erik Olaf Johannesen og Helge Lintvedt.

Avdelingsstyret i NITO Buskerud

Jacobsen Elektro As
Leder i avdelingen 91801407
Statens Vegvesen Buskerud
Nestleder i avd. 91780341
Lier kommune
Avdelingsstyremedlem 91880104
Kongsberg Defence & Aerospace AS Avd Kongsberg
Avdelingsstyremedlem 90696375
Kongsberg Defence & Aerospace AS Avd Kongsberg
Avdelingsstyremedlem 93006727
Drammen Sykehus
Avdelingsstyremedlem 93031918
Med Kjemi AS
Avdelingsstyremedlem 95975754

Valgkomité NITO Buskerud

Drammen Sykehus
Leder komite/utvalg 95759346
Lier kommune
Medlem komite/utvalg 91880104
Husbanken Hovedkontoret
Medlem komite/utvalg 47634239
Jacobsen Elektro As
Medlem komite/utvalg 91801407
Bane NOR Digitalisering og Teknologi Teknologi
Medlem komite/utvalg 45024923

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: