Gå til innhold
Organisasjon

NITO Buskerud

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Buskerud

Jacobsen Elektro As
Leder i avdelingen 91801407
Statens Vegvesen Buskerud
Nestleder i avd. 91780341
Lier kommune
Avdelingsstyremedlem 91880104
Kongsberg Defence & Aerospace AS Avd Kongsberg
Avdelingsstyremedlem 90696375
Kongsberg Defence & Aerospace AS Avd Kongsberg
Avdelingsstyremedlem 93006727
Drammen Sykehus
Avdelingsstyremedlem 93031918
Drammen Sykehus
Avdelingsstyremedlem 95975754

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: