Gå til innhold
Organisasjon

NITO Finnmark

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Finnmark

Hammerfest videregående skole
Leder i avdelingen 90940443
Finnmark Fylkeskommune
Nestleder i avd. 48257481
Alta Videregående Skole
Avdelingsstyremedlem 91175160
Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest
Avdelingsstyremedlem 93668175
Statoil Hammerfest
Avdelingsstyremedlem 90104558
Varanger Kraftentreprenør AS
Avdelingsstyremedlem 98288042
Statens Vegvesen Finnmark Alta
Avdelingsstyremedlem 99007017

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: