Gå til innhold
Organisasjon

NITO Finnmark

NITO Finnmark er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Regionkontoret NITO Nord Norge, Tromsø, 30. september 2019

I NITO er det medlemmene som styrer 

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Finnmark avdelingsstyret NITO Finnmark juni 2019.JPGAvdelingsstyret i NITO Finnmark, fra venstre avdelingsleder Kjell Arne Flaa, Nina Somby, Bente Svendsen, Anne Rita Hansen, Svein Mathisen og nestleder Stig Frode Pedersen.

Avdelingsstyret i NITO Finnmark

Finnmark Fylkeskommune
Leder i avdelingen 48257481
Equinor ASA Hammerfest
Nestleder i avd. 90104558
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning region nord
Avdelingsstyremedlem 40077913
Hammerfest videregående skole
Avdelingsstyremedlem 91373487
Nav Hjelpemiddelsentral Finnmark
Avdelingsstyremedlem 40557360
Ronny Hermansen AS
Avdelingsstyremedlem 99007017

Valgkomité NITO Finnmark

Finnmarkssykehuset HF Klinikk Kirkenes
Leder komite/utvalg 40045806
Varanger Kraftentreprenør AS
Medlem komite/utvalg 98288042

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: