Gå til innhold
Organisasjon

NITO Finnmark

Vi tilbyr både faglig og sosiale møteplasser, med blant annet kurs, temamøter og bedriftsbesøk.

Bedriftsgruppene er NITOs hjerte. Avdelingen kan hjelpe og støtte dere som skal etablere eller drifte en bedriftsgruppe.

Slik danner dere en bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Regionkontoret NITO Nord Norge, Tromsø, 30. september 2019

 

I NITO ER DET MEDLEMMENE SOM STYRER

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Finnmark

Finnmark Fylkeskommune
Leder i avdelingen 48257481
Alta kommune
Avdelingsstyremedlem 41684835
Equinor ASA Hammerfest
Avdelingsstyremedlem 90104558
Nav Hjelpemiddelsentral Finnmark
Avdelingsstyremedlem 40557360
Ronny Hermansen AS
Avdelingsstyremedlem 99007017

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: