Gå til innhold
Organisasjon

NITO Finnmark

NITO Finnmark er en av 20 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og har egne ansatte. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer 

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Finnmark avdelingsstyret NITO Finnmark juni 2019.JPGAvdelingsstyret i NITO Finnmark, fra venstre avdelingsleder Kjell Arne Flaa, Nina Somby, Bente Svendsen, Anne Rita Hansen, Svein Mathisen og nestleder Stig Frode Pedersen.

Avdelingsstyret i NITO Finnmark

Troms og Finnmark Fylkeskommune Lokasjon Vadsø
Leder i avdelingen 48257481
Equinor ASA Hammerfest
Nestleder i avd. 90104558
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning region nord
Avdelingsstyremedlem 40077913
Avdelingsstyremedlem 91373487
Nav Hjelpemiddelsentral Finnmark
Avdelingsstyremedlem 40557360
Ronny Hermansen AS
Avdelingsstyremedlem 99007017

Valgkomite NITO Finnmark

Finnmarkssykehuset HF Klinikk Kirkenes
Leder komite/utvalg 40045806
Varanger Kraftentreprenør AS
Medlem komite/utvalg 98288042

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: