Gå til innhold
Organisasjon

NITO Finnmark

NITO Finnmark er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer 

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Finnmark

Equinor ASA Avd Hammerfest LNG Snøhvit
Leder i avdelingen 90104558
Barents Nett AS Avd Sør-Varanger
Nestleder i avd. 98288025
Finnmarkssykehuset HF Kirkenes Sykehus
Avdelingsstyremedlem 45474665
Troms og Finnmark Fylkeskommune, Samferdsel Avd Drift, vedlikehold og forvaltning
Avdelingsstyremedlem 99494704
Hammerfest videregående skole
Avdelingsstyremedlem 45854181
Luostejok Kraftlag Nett AS
Avdelingsstyremedlem 48286150
Nav Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark - Lakselv
Avdelingsstyremedlem 40557360

Valgkomite NITO Finnmark

Finnmarkssykehuset HF Kirkenes Sykehus
Leder komite/utvalg 40045806
Varanger Kraftentreprenør AS
Medlem komite/utvalg 98288042
Medlem komite/utvalg 99007017

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: