Gå til innhold
Organisasjon

NITO Finnmark

NITO Finnmark er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

I NITO er det medlemmene som styrer 

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Finnmark avdelingsstyret NITO Finnmark juni 2019.JPGAvdelingsstyret i NITO Finnmark, fra venstre avdelingsleder Kjell Arne Flaa, Nina Somby, Bente Svendsen, Anne Rita Hansen, Svein Mathisen og nestleder Stig Frode Pedersen.

Avdelingsstyret i NITO Finnmark

Troms og Finnmark Fylkeskommune Lokasjon Vadsø
Leder i avdelingen 48257481
Equinor ASA Hammerfest
Nestleder i avd. 90104558
Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning Region Nord, Porsanger
Avdelingsstyremedlem 40077913
Luostejok Kraftlag SA
Avdelingsstyremedlem 48286150
Nav Hjelpemiddelsentral Finnmark
Avdelingsstyremedlem 40557360
Hammerfest kommune
Avdelingsstyremedlem 93224924

Valgkomite NITO Finnmark

Finnmarkssykehuset HF Kirkenes Sykehus
Leder komite/utvalg 40045806
Varanger Kraftentreprenør AS
Medlem komite/utvalg 98288042
Ronny Hermansen AS
Medlem komite/utvalg 99007017

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: