Gå til innhold
Organisasjon

NITO Finnmark

NITO Finnmark er en av 19 lokalavdelinger i NITO. Avdelingen ledes av lokalt valgte tillitsvalgte og følges opp av ansatte i NITO. Avdelingen etablerer og gir støtte til bedriftsgrupper, arrangerer kurs, temamøter og konferanser.

Avdelingens kanskje viktigste oppgave er å følge opp bedriftsgrupper og tillitsvalgte på arbeidsplassene. Er det ikke NITO-gruppe på din arbeidsplass, hjelper vi deg å opprette en. 

Slik danner du bedriftsgruppe på din arbeidsplass

Kurs og aktiviteter

Scandic Hotels Finnmark AS, Hammerfest, 22. februar 2023

I NITO er det medlemmene som styrer 

Mange har sagt ja til å gjøre en ekstra innsats for NITO. Avdelingsstyret planlegger og gjennomfører mange aktiviteter for medlemmer og tillitsvalgte i løpet av året, og de er også et viktig bindeledd mellom lokalavdelingene og NITO sentralt. Vi vil gjerne ha innspill og du er velkommen til å ta kontakt med oss.

Avdelingsstyret i NITO Finnmark

Equinor ASA Avd Hammerfest LNG Snøhvit
Leder i avdelingen 90104558
Barents Nett AS Avd Sør-Varanger
Nestleder i avd. 98288025
Finnmarkssykehuset HF Kirkenes Sykehus
Avdelingsstyremedlem 45474665
Bmba Entreprenør AS
Avdelingsstyremedlem 99494704
Hammerfest videregående skole
Avdelingsstyremedlem 45854181
Luostejok Nett AS
Avdelingsstyremedlem 48286150
NAV Hjelpemiddelsentral Troms og Finnmark - Lakselv
Avdelingsstyremedlem 40557360

Valgkomite NITO Finnmark

Finnmarkssykehuset HF Kirkenes Sykehus
Leder komite/utvalg 40045806
Varanger Kraftentreprenør AS
Medlem komite/utvalg 98288042
Medlem komite/utvalg 99007017

I tillegg til avdelingsstyret har vi lokale utvalg, fag- og interessegrupper som jobber med ulike oppgaver gjennom året: