Ta kontakt med en av oss i arbeidsgruppen om du har spørsmål, innspill, eller vil engasjere deg.

Arbeidsgruppe for Lederforum Nord

, tlf. 41762517
, tlf. 91583757
, tlf. 48257481
, tlf. 41409257

Mer om NITO Lederforum

Se også lokalkontorenes nettside: